Now showing items 1-3 of 3

  • Algoritmy pro detekci mraků v datech ze satelitů Sentinel 

   Author: Lamich, Václav
   (2021)
   Přesná detekce mraků ze satelitních snímků je důležitý krok před jakoukoliv vědeckou analýzou těchto snímků. Mnoho existujících algoritmů, které jsou schopny detekovat oblačnost jsou závislé na informaci o teplotě. Družice ...
  • Interpretovatelné odhady modelů 

   Author: Novotný, Stanislav
   (2021)
   Tento výzkumný úkol se zabývá speciální aritmetickou vrstvou neuronových sítích schopnou aproximovat polynomy, která se oproti jiným aritmetickým vrstvám umožňujícím aproximaci polynomů vyznačuje lepší extrapolací a odlišným ...
  • Metody strojového učení pro algoritmické obchodování na trhu s elektřinou 

   Author: Obhlídal, Vojtěch
   (2021)
   Spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie a celoevropskou integrací denních a vnitrodenních trhů s elektřinou se v posledních letech zvyšuje volatilita na všech typech energetických trhů. Zvýšená likvidita na ...