Now showing items 21-26 of 26

  • Interpretovatelné odhady modelů 

   Author: Novotný, Stanislav
   (2021)
   Tento výzkumný úkol se zabývá speciální aritmetickou vrstvou neuronových sítích schopnou aproximovat polynomy, která se oproti jiným aritmetickým vrstvám umožňujícím aproximaci polynomů vyznačuje lepší extrapolací a odlišným ...
  • Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace 

   Author: Suchomelová, Monika
   (2021)
   Práce se zabývá dynamikou rovinných křivek nazývanou hyperbolický pohyb podle křivosti (HMCF). Po matematickém úvodu je uvedena studovaná úloha. Následně je odvozeno analytické řešení pro jisté počáteční podmínky. Další ...
  • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

   Author: Šepák, Dominik
   (2021)
   V rámci této práce je představeno několik existujících metod pro trénování prediktorů robustních vůči změně prostředí. V průběhu textu jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení s učitelem a robustní predikce. Tyto ...
  • Aplikace metod stochastického řízení pro úlohu obchodování na energetické burze 

   Author: Mairinger, Filip
   (2022)
   V úvodu práce jsou stručne shrnuty základní specifika trhu s elektřinou. Dále jsou definovány potřebné pojmy z pravděpodobnosti, na což je navázána teorie stochastických diferenciálních rovnic a stochastického rízení. ...
  • Testování úcinnosti odhadovacích metod pro GIG-distribuovaná data 

   Author: Lhotáková, Anežka
   (2022)
   Tato práce je věnována rozšíření znalostí o Zobecněném inverzním Gaussovu (GIG) rozdělení. Zaměřuje se především na zpřesnění aproximace škálovací konstanty a vlastnosti funkce, která tuto škálovací konstantu popisuje. V ...
  • Infinite sequences and symmetries in their languages 

   Author: Vavryčuková, Viola
   (2022)
   Cílem této práce je prozkoumat některé vlastnosti nekonečných slov nad abecedou fA, C, G, Tg, která je motivována strukturou DNA. V kapitole 2 podáváme přehled některých hlavních pojmů a výsledků kombinatoriky na slovech ...