Show simple item record

Activation and Threshold Reactions in the Field of Accelerator-based Fast Neutron Source with the p + Be Source Reactiondc.contributor.advisorŠtefánik Milan
dc.contributor.authorKateřina Orságová
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:25Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:25Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-980732249905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97476
dc.description.abstractNa Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného protonovým svazkem o energii 22 MeV na tlustém beryliovém terči. Při experimentu bylo v těsné blízkosti terče ozářeno 11 aktivačních materiálů (Ni, Co, Au, In, Ti, Al, Y, Lu, Fe, Nb, Cu), jejichž spektra byla následně získávána proměřováním na gama spektrometrickém systému s HPGe detektorem Canberra. Náplní bakalářské práce byla analýza spekter hliníkových, zlatých a indiových fólií s důrazem na stanovení reakčních rychlostí pro identifikované aktivační a prahové reakce. V budoucnu bude v navazujících pracích proveden rozbor reakcí na zbylých materiálech a pomocí specializovaných výpočetních kódů bude rekonstruováno neutronové spektrum generátoru. Znalost tohoto spektra výrazně rozšíří výzkumné možnosti pracoviště, neboť poskytne dobře definovaný nástroj pro validaci jaderných dat v rámci programů ITER a IFMIF, studium radiačního poškození nebo neutronovou aktivační analýzu rychlými neutrony.cze
dc.description.abstractAt the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences, accelerator-driven fast neutron sources are operated. In the bachelor’s thesis, a neutron field generated by a 22MeV proton beam on a thick beryllium target was investigated employing the multi-foil activation technique. A set of 11 activation materials (Ni, Co, Au, In, Ti, Al, Y, Lu, Fe, Nb, Cu) was irradiated in close source-to-sample distance and corresponding gamma-ray spectra were measured subsequently using HPGe Canberra spectrometric system. The spectra of aluminium, gold and indium foils were analysed in the bachelor’s thesis with emphasis put on obtaining reaction rates for identified activation and threshold reactions. In future works, analysis of reactions on the remaining materials shall be performed as well as reconstruction of the neutron spectrum utilizing specialized computational codes. Providing a well-defined tool for nuclear data validation within the ITER and IFMIF programmes, radiation damage studies or fast-neutron activation analysis, the reconstructed spectrum will greatly extend the research possibilities of the facility.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecturychlovačem řízený zdroj rychlých neutronůcze
dc.subjectprotonový svazekcze
dc.subjectberyliový terčcze
dc.subjecttechnika aktivačních fóliícze
dc.subjectjaderná gama spektrometriecze
dc.subjectreakční rychlostcze
dc.subjectaccelerator-driven fast neutron sourceeng
dc.subjectproton beameng
dc.subjectberylliumtargeteng
dc.subjectmulti-foil activation techniqueeng
dc.subjectnuclear gamma-rayspectrometryeng
dc.subjectreaction rateeng
dc.titleAktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcícze
dc.titleActivation and Threshold Reactions in the Field of Accelerator-based Fast Neutron Source with the p + Be Source Reactioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVrzalová Jitka
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record