Show simple item record

Study of Historical Artefacts Using the Neutron Activation Analysis at Training Reactor VR-1dc.contributor.advisorŠtefánik Milan
dc.contributor.authorJakub Brázdil
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:18Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:18Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-989034576805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97474
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem historických artefaktů, konkrétně mincemi, keramikou a hliněnými úlomky. Zkoumány byly úlomky z misky a sloupu a několik mincí z území České republiky z 20. století spolu s mincí z Byzantské říše. K dosažení vytyčeného cíle bylo využito kvalitativní a kvantitativní nedestruktivní neutronové aktivační analýzy. Ozařování bylo prováděno ve školním reaktoru VR-1 a následné měření v laboratoři neutronové aktivační analýzy na HPGe detektoru. Byla také provedena kalibrace HPGe detektoru Canberra pro geometrie 30 mm a 250 mm. Analýza mincí byla v rámci nejistot a opotřebení mincí v souhlasu s dostupnými informacemi o jejich složení. Nejčastěji rozpoznanými kovy byla měď, nikl a zinek, u dvou z mincí byla potvrzena ražba ze stříbra. Častou příměsí byl mangan. Analýza hliněných úlomku neodhalila přítomnost žádných neobvyklých prvků. Rozpoznány byly například sodík, chlor, dysprosium a mangan. Na základě předchozích studií a provedeného experimentu bylo potvrzeno, že pracoviště školního reaktoru VR-1 je vhodné pro studium složení historických artefaktů.cze
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis deals with the topic of studying historical artefacts, specifically coins, ceramics and clay fragments. Fragments of a bowl and a clay pillar as well as coins from the territory of Czech republic from the 20th century together with a coin from the Byzantine empire were analyzed. For the purpose of achievent the set goal, qualitative and quantitative nondestructive neutron activation analysis was used. Irradiation was carried out in the VR-1 training reactor and subsequent measurement was performed in the neutron activation analysis laboratory using an HPGe detector. Calibration of the HPGe Canberra detector for geometries of 30 mm and 250 mm was carried out as well. An analysis of coins was, considering measurement errors and wear of the coins, in good agreement with available information regarding their composition. The most recognized metals were copper, nickel and zinc. Manganese was a common impurity. Minting from silver was confirmed in two of the coins. An analysis of the clay fragments did not reveal the presence of any unexpected elements. Sodium, chlorine, dysprosium and manganese were found. On the basis of previous studies and the experiments that were carried out, the workplace of the VR-1 training reactor is confirmed as suitable for study of historical artefacts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNeutronová aktivační analýzacze
dc.subjectgama-spektrometriecze
dc.subjecthistorické artefaktycze
dc.subjectmincecze
dc.subjectkeramikacze
dc.subjecthliněné úlomkycze
dc.subjectškolní reaktor VR-1cze
dc.subjectNeutron activation analysiseng
dc.subjectgamma-spectrometryeng
dc.subjecthistorical artifactseng
dc.subjectcoinseng
dc.subjectceramicseng
dc.subjectclay fragmentseng
dc.subjectVR-1 school reactoreng
dc.titleStudium historických artefaktů využitím neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1cze
dc.titleStudy of Historical Artefacts Using the Neutron Activation Analysis at Training Reactor VR-1eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠťastný Ondřej
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record