Show simple item record

Sensitivity and Uncertainty Analysis of Multiplication Factor for Fuel Grids of Pressurized Water Reactors by Scale Computational Codedc.contributor.advisorFrýbortová Lenka
dc.contributor.authorDominik Celárek
dc.date.accessioned2021-09-09T22:51:35Z
dc.date.available2021-09-09T22:51:35Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-980434647605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97418
dc.description.abstractTato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší nejistoty koeficientu násobení patrí ty plynoucí z nejistot zhodnocených jaderných dat. Pocítány jsou však také nejistoty zpusobené nejistotami jiných vstupních parametru, napríklad obohacení paliva nebo rozmeru palivových pelet. Citlivostní analýzou jsou pro použité materiály a jednotlivé izotopy vypocteny citlivostní koeficienty, provedena je také kontrola techto výpoctu. V rešeršní cásti této práce je prozkoumán proces zhodnocování jaderných dat vcetne urcování jejich nejistot a ukládání do knihoven zhodnocených jaderných dat. Nachází se zde také jednoduchý popis fungování výpocetních kódu balíku SCALE a geometrický a materiálový popis palivových souboru reaktoru VVER-1000.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the sensitivity and uncertainty analysis of multiplication factor for selected fuel assemblies A40, P44G6 and P47E18 of pressurized water reactors VVER-1000 by SCALE computation code. The most important uncertainty of the multiplication factor includes those arising from the uncertainties of the evaluated nuclear data. However, uncertainty caused by uncertainties of other input parameters, such as fuel enrichment or fuel pellet dimensions, are also calculated. Sensitivity coefficients are calculated for the used materials and individual isotopes by sensitivity analysis, this calculations are also checked. The research part of this work examines the process of evaluating nuclear data, determining their uncertainties and storing them in evaluated nuclear data libraries. There is also a simple description of the operation of the SCALE computational codes and a geometric and material description of the fuel assemblies of the VVER-1000 reactor.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSCALEcze
dc.subjectpalivová mrížcze
dc.subjectnejistotacze
dc.subjectcitlivostcze
dc.subjectkoeficient násobenícze
dc.subjectSCALEeng
dc.subjectFuel Gridseng
dc.subjectUncertaintyeng
dc.subjectSensitivityeng
dc.subjectMultiplication Factoreng
dc.titleAnalýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALEcze
dc.titleSensitivity and Uncertainty Analysis of Multiplication Factor for Fuel Grids of Pressurized Water Reactors by Scale Computational Codeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGren Milan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record