Show simple item record

Design and implementation of the seat valve control by a stepper motor in an OMNIPUMP device to provide flow control in a PEF (Pulsed Electric Field) devicedc.contributor.advisorBudinská Zuzana
dc.contributor.authorStanislav Taborovec
dc.date.accessioned2021-09-02T22:52:03Z
dc.date.available2021-09-02T22:52:03Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-980731800805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97157
dc.description.abstractTato bakalářská práce stručně popisuje metodu ošetření látek metodou elektrického pole a seznamuje s laboratorním zařízením OMNIPEF, vyvinutého pro výzkumné účely. Dále se rozebírá technologie krokových motorů a možnosti bezkontaktního měření průtoku. Práce se podrobněji zabývá technickým návrhem a realizací systému schopného řídit průtok v komoře výše zmíněného systému OMNIPEF. V závěru práce je popsána kalibrace systému a provedeny měření pro stanovení optimálních hodnot regulace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis briefly describes the threatment method of substance by pulsed electric field and introduces the laboratory machine developed for research purposes - OMNIPEF. Furthermore, the technology of stepper motors and the non-contact flow measurment are discussed. The thesis describes the technical design and implementation of a system capable of controlling the flow in the chamber in the OMNIPEF system. Finally, the calibration of the system is described and measurements are performed to determine the optimal values of regulation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPEFcze
dc.subjectPulsujicí elektrické polecze
dc.subjectřízení průtokucze
dc.subjectautomatizace řízenícze
dc.subjectbezkontaktní měření průtokucze
dc.subjectOMNIPEFcze
dc.subjectOMNIPUMPcze
dc.subjectkrokové motorycze
dc.subjectPEFeng
dc.subjectPulsed electric fieldeng
dc.subjectflow controleng
dc.subjectcontrol automationeng
dc.subjectcontactless flow measurmenteng
dc.subjectOMNIPEFeng
dc.subjectOMNIPUMPeng
dc.subjectstep motoreng
dc.titleNávrh a realizace řízení sedlového ventilu pomocí krokového motoru v OMNIPUMP zařízení pro zajištění regulace průtoku v PEF (Pulsed Electric Field) zařízenícze
dc.titleDesign and implementation of the seat valve control by a stepper motor in an OMNIPUMP device to provide flow control in a PEF (Pulsed Electric Field) deviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Rudolf
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav fyzikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record