Show simple item record

Information System for Railway Crossings Registerdc.contributor.advisorKaliková Jana
dc.contributor.authorAdam Vilímek
dc.date.accessioned2021-09-02T22:52:12Z
dc.date.available2021-09-02T22:52:12Z
dc.date.issued2021-09-02
dc.identifierKOS-981030037105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97139
dc.description.abstractŽelezniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové posádky vlaku. Cílem této bakalářské práce je proto návrh, tvorba a následné vyhodnocení informačního systému, jenž tato místa dokáže návštěvníkům přehledně zobrazit a připojit k nim i záznamy o nehodách, které se na těchto místech odehrály. V České republice totiž v současné době žádné takto komplexní webové stránky o železničních přejezdech neexistují. Projekt se pak bude dále rozvíjet a v budoucnu nabídne mimo jiné i jasná základní pravidla chování v blízkosti železničních přejezdů dle typu jejich zabezpečení.cze
dc.description.abstractRailway crossings are high-risk areas with the frequent occurrence of emergency situations which often result in serious injuries, sometimes even fatalities. During these critical situations, passengers or train workers can be harmed. The goal of this bachelor thesis is to design, create and evaluate an information system that will be able to effectively show these areas and accidents. In the Czech Republic, there is not currently a comprehensive website about railway crossings. This project will be subsequently developed and among other features, it will offer basic rules about how to behave near railway crossings according to types of security.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectželezniční přejezdycze
dc.subjectinformační systémcze
dc.subjectdatabázecze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectnehodycze
dc.subjectrailway crossingseng
dc.subjectinformation systemeng
dc.subjectdatabaseeng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectaccidentseng
dc.titleInformační systém pro evidenci železničních přejezdůcze
dc.titleInformation System for Railway Crossings Registereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDoležal Ondřej
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record