Show simple item record

Equiripple polynomials in numerical signal processingdc.contributor.advisorZahradník Pavel
dc.contributor.authorMichal Šusta
dc.date.accessioned2021-07-15T14:19:10Z
dc.date.available2021-07-15T14:19:10Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-500863497505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96460
dc.description.abstractTato disertační práce pojednává o integrální polynomiální transformaci založené na rozkladu funkce do báze Legenderových polynomů. Na tomto základě je pak zavedena aproximace reálné funkce. Uvedeny jsou příklady konkrétních aplikací těchto konstrukcí. Jsou zde také analyzovány Zolotarevovy polynomy z hlediska jejich algebraických vlastností. Práce dále představuje univerzální aktivní obvod a analýzu jeho charakteristik.cze
dc.description.abstractThis doctoral thesis deals with integral polynomial transform based on decomposition of function to the base of Legendre polynomials. On these foundations is then implemented the approximation of real function. There are given examples of concrete applications of these constructions. Also Zolotarev polynomials are there analysed with respect to their algebraic properties. The work then presentes the universal active circuit and analysis of its characteristics.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaktivní obvodcze
dc.subjectanalýza funkcecze
dc.subjectaproximacecze
dc.subjectfiltrcze
dc.subjectfunkční operátorcze
dc.subjectLegenderův polynomcze
dc.subjectpolynomcze
dc.subjectpolynomiální transformacecze
dc.subjectstejnoměrný polynomcze
dc.subjectzesilovačcze
dc.subjectZolotarevův polynomcze
dc.subjectactive circuiteng
dc.subjectamplifiereng
dc.subjectapproximationeng
dc.subjectequiripple polynomialeng
dc.subjectfiltereng
dc.subjectfunction analysiseng
dc.subjectfunctional operatoreng
dc.subjectLegendre polynomialeng
dc.subjectpolynomialeng
dc.subjectpolynomial transformeng
dc.subjectZolotarev polynomialeng
dc.titlePolynomy se stejnosměrným zvlněním v číslicovém zpracování signálucze
dc.titleEquiripple polynomials in numerical signal processingeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBaroňák Ivan
theses.degree.disciplineTelekomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record