Show simple item record

Masaryk Academy of Labour - 4th Division of Mechanical and Electricaldc.contributor.advisorEfmertová Marcela
dc.contributor.authorVít Holeček
dc.date.accessioned2021-06-24T22:19:11Z
dc.date.available2021-06-24T22:19:11Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-691748513705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96122
dc.description.abstractDisertační práce zachycuje vývoj, činnost a vědeckospolečenský přínos první české/československé vědecké instituce technického směru, Masarykovy akademie práce (MAP), která náležela mezi nejvýznamnější ústřední vědecké společnosti své doby. Tato vědeckotechnická instituce je zároveň představitelkou prvotního institucionálního zakotvení technických věd na území českých zemí. V tehdejší nové Československé republice představovala vedle tradiční Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění a nově vytvořené Československé národní rady badatelské nejmladší českou vědeckou instituci po I. světové válce. V roce 1952 byla společně s výše jmenovanými a dalšími institucemi začleněna do Československé akademie věd, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Význam Masarykovy akademie práce tkví zejména v cílené aplikaci vědeckých a technických poznatků v praxi. Tato disertační práce se zaměřuje na konkrétní specifický segment činnosti této technické akademie, a to na aktivity a působení jejího IV. odboru strojního a elektrotechnického.cze
dc.description.abstractThe dissertation describes the development, activities as well as the scientific and social contribution of the first Czech (Czechoslovak) technically oriented scientific institution, Masaryk Academy of Labour (MAL), which ranked among the most significant scientific associations of that time. Simultaneously, this scientific and technical institution represents the first institutional establishment of technical sciences in the Czech territory. At the time of the new Czechoslovak Republic, the institution was one of the first Czech scientific institutions which was, together with the Royal Bohemian Society of Sciences and the Czech Academy of Sciences and Arts, integrated in the Czechoslovak Academy of Sciences in 1952, the predecessor of today’s Academy of Sciences of the Czech Republic. The fact that the Masaryk Academy focused on the application of scientific and technical findings in practice is the main source of its significance. This dissertation is devoted to the presentation of the aims and activities of the fourth division of mechanical and electrical engineering of this technical academy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHistorie technikycze
dc.subjecthistorie elektrotechnikycze
dc.subjecthistorie vědycze
dc.subjectČeskoslovenskocze
dc.subjectMasarykova akademie práce (MAP)cze
dc.subjecttechnická akademiecze
dc.subjecttechnokraciecze
dc.subjecttechnikacze
dc.subject1920–1952cze
dc.subjectHistory of Technologyeng
dc.subjectHistory of Electrotechnologyeng
dc.subjectHistory of Scienceeng
dc.subjectCzechoslovakiaeng
dc.subjectMasaryk Academy of Labour (MAL)eng
dc.subjectTechnical Academyeng
dc.subjectTechnocracyeng
dc.subjectTechnicseng
dc.subject1920–1952eng
dc.titleMasarykova akademie práce - IV. odbor strojní a elektrotechnickýcze
dc.titleMasaryk Academy of Labour - 4th Division of Mechanical and Electricaleng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBeneš Zdeněk
theses.degree.disciplineHistorie technikycze
theses.degree.grantorodbor pro vědeckou a výzkumnou činnostcze
theses.degree.programmeHistorie technikycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record