Show simple item record

Adaptive reuse of a paper mill hall in Vrané nad Vltavoudc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorKlára Doležalová
dc.date.accessioned2021-06-22T22:53:53Z
dc.date.available2021-06-22T22:53:53Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-1084810060205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95927
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl rozšířit a konkretizovat urbanistickou koncepci, zpracovanou v předchozím semestru, o studii jedné vybrané veřejné stavby. Záměrem je revitalizace areálu bývalých papíren v obci Vrané nad Vltavou: zpřístupnit jej veřejnosti, včlenit jej do života obce a vytvořit z něj dosud chybějící centrum setkávání a občanské vybavenosti. Hala stojící na ostrohu přímo u břehu Vltavy při samém vstupu do obce je nedílnou součástí její tváře. Tématem práce je konverze haly na zpracování papíru na víceúčelové kulturní centrum. Stávající hala bude propojena novou přístavbou s navrhovaným veřejným prostorem. Obsahem práce je architektonická studie doplněná o ucelenou technickou koncepci.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis aims to expand and specify the urban concept developed in the previous year through a newly composed complete architectonic study of a particular selected public building. The primary intention is to revitalize the area of the former paper mills into the municipality of Vrané nad Vltavou: to make it accessible to the public, to incorporate it into the life of the municipality as well as fill the missing gap of a center of meetings and public amenities. The hall standing on a promontory right on the banks of the Vltava river at the very entrance to the municipality is an integral part of its face. The topic of the thesis deals with the adaptive reuse of the paper processing hall into a multi-purpose cultural center. The existing hall will be connected by a new extension with the proposed public space. The content of this thesis is an architectural study supplemented by a comprehensive technical concept.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkonverzecze
dc.subjectprůmyslová halacze
dc.subjectpapírnycze
dc.subjectVrané nad Vltavoucze
dc.subjectkulturní centrumcze
dc.subjectocelová konstrukcecze
dc.subjectveřejná budovacze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectadaptive reuseeng
dc.subjectindustrial halleng
dc.subjectpaper millseng
dc.subjectVrane nad Vltavoueng
dc.subjectcultural centereng
dc.subjectsteel constructioneng
dc.subjectpublic buildingeng
dc.subjectdesigneng
dc.titleKonverze papírenské haly ve Vraném nad Vltavoucze
dc.titleAdaptive reuse of a paper mill hall in Vrané nad Vltavoueng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRouha Michal
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record