Show simple item record

Apartment Building with Librarydc.contributor.advisorRothbauer Zdeněk
dc.contributor.authorDavid Kristián
dc.date.accessioned2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.available2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-862671352505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95697
dc.description.abstractBytový dům s knihovnou se nachází v nově vzniklém bloku v Praze Holešovicích, západně od dnešní zastávky metra Nádraží Holešovice. Blok uvažuje vznik celkem devíti novým domům, které navazují na jeden stávající objekt. Vnitroblok využívá převýšení přibližně čtyř metrů k vytvoření společných podzemních garáží pro všechny tyto domy. Nad nimi se nachází společný prostor, obsahující dětské hřiště, zeleň a také pavilon knihovny. Dům navazuje západní fasádou na stávající třípodlažní historický objekt. Jeho poloha je přímo na nově vzniklém trojúhelníkovém náměstí, které se má stát důležitým středobodem tohoto území. I proto je funkce domu kombinací obytného využití v patrech a knihovny v parteru a prvním podzemním podlaží. Součástí domu je pavilon knihovny, který vyrůstá z domu a otevírá se do vnitrobloku.cze
dc.description.abstractThe apartment building with a library is located in a newly created block in Prague Holešovice, west of today's Nádraží Holešovice metro station. The block is considering the creation of a total of nine new houses, which are connected to one already existing building. The courtyard uses an elevation gain of approximately four meters to create common underground garages for all these houses. Above them there is a common area, containing a playground, greenery and a library pavilion. The house is connected by a western facade to the already existing three-storey historic building. Its location is right on the newly created triangular square, which is to become an important center of this area. That is why the function of the house is a combination of residential use on the floors and a library on the ground floor and the first underground floor. Part of the house is the library pavilion, which grows out of the house and opens into the courtyard.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectknihovnacze
dc.subjectHolešovicecze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectpolyfunkční důmcze
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectlibraryeng
dc.subjectHolešoviceeng
dc.subjectPrahaeng
dc.subjectmixed-use buildingeng
dc.titleBytový dům s knihovnou, Praha - Holešovicecze
dc.titleApartment Building with Libraryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoňata Jakub
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record