Show simple item record

Fire Stationdc.contributor.advisorStempel Ján
dc.contributor.authorAgáta Kočířová
dc.date.accessioned2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.available2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964060602405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95687
dc.description.abstractNávrh objektů hasičské zbrojnice a technických služeb v dosud nezastavené části obce Libeř respektuje svým tvarem tamní vesnický charakter výstavby, ale současně má ambice plně uspokojovat funkční potřeby jeho uživatelů. Jedná se o dvě budovy vymezující poloveřejný dvůr, který má sloužit nejen k běžnému povozu, ale také neformálním společenským akcím obyvatel obce.cze
dc.description.abstractThe design of the fire station and technical services buildings in the still undeveloped part of the village of Libeř respects the local village character of the construction, but at the same time has the ambition to fully satisfy the functional needs of its users. These are two buildings delimiting a semi-public courtyard, which is to serve not only for ordinary carriages, but also for informal social events of the village's inhabitants.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHasičská zbrojnicecze
dc.subjectTechnické službycze
dc.subjectLibeřcze
dc.subjectCortencze
dc.subjectDvůrcze
dc.subjectFirestationeng
dc.subjectTechnical serviceseng
dc.subjectLibeřeng
dc.subjectCorteneng
dc.subjectCourtyardeng
dc.titleHasičská zbrojnice, Libeřcze
dc.titleFire Stationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePetrášek Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record