Show simple item record

Runaway electronsdc.contributor.advisorKulhánek Petr
dc.contributor.authorRadek Sochor
dc.date.accessioned2021-06-17T22:53:07Z
dc.date.available2021-06-17T22:53:07Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-1064879359505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95472
dc.description.abstractUbíhající elektrony jsou jedním z problémů dnešní fyziky okolo tokamaků. Tato práce se zabývá studiem ukončení ubíhajícího režimu zářením. Je zde rozebrána situace, kdy záření nemůže ukončit ubíhající režim při přítomnosti elektrického pole. Dále jsou zde uvedeny ztráty energie elektronu zářením a s tím spojené síly, kterými elektron působí sám na sebe. Jako poslední jsou vypočteny celkové vyzářené výkony letícího elektronu při brzdném a~synchrotroním záření. A k nim uvedeny směrové závislosti. Následně je vše diskutováno a uvedeny možnosti dalšího navázání na tuto práci.cze
dc.description.abstractRunaway electrons are one of the issues around plasma physics and tokamaks. This diploma thesis focus is on the end of~the runaway regime. There are discussed problem with radiation loss, when particle cannot escape the runaway regime when elektric field is still present. Furtheremore, there are calculated energy losses due to radiation and coressponding radiation force by witch electron slows down itself. At last, there are visible directional characteristics of the radiation power and calculated total radiated power through braking radiation and~synchrotron radiation. At the are discussed results and possible continuation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectubíhající elektronycze
dc.subjectradiační reakcecze
dc.subjectztráty energiecze
dc.subjectsynchtrotroní zářenícze
dc.subjectbrzdné zářenícze
dc.subjectukončení RE režimucze
dc.subjectdisrupce plazmatucze
dc.subjectrunaway electronseng
dc.subjectradiation reactioneng
dc.subjectenergy losseng
dc.subjectsynchtrotron radiationeng
dc.subjectbraking radiationeng
dc.subjectending RE regimeeng
dc.subjectplasma disruptioneng
dc.titleUbíhající elektronycze
dc.titleRunaway electronseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBřeň David
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record