Now showing items 1-5 of 5

  • Měření radiačního stínění z uhlíkových kompozitů pro ochranu elektroniky na nízké oběžné dráze Země 

   Author: Dominika Labudová; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Kozmické lode na nízkej obežnej dráhe Zeme sú nepretržite vystavené neľútostnému, zložitému a vysoko dynamickému prostrediu vesmírneho žiarenia blízko Zeme. Satelitné komponenty a najmä štandardná elektronika netolerantná ...
  • Integrace měřícího řetězce s detektorem Timepix pro termovakuovou komoru 

   Author: Matyáš Škvor; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Inneman Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Práce se zabývá automatizací měření parametrů rentgenových optik pro kosmické účely. Automatizace byla prováděna na demonstrátoru rentgenového cubesatu a rentgenové optice s ohniskem 6,5 m. V rámci diplomové práce byl ...
  • Ubíhající elektrony 

   Author: Radek Sochor; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Ubíhající elektrony jsou jedním z problémů dnešní fyziky okolo tokamaků. Tato práce se zabývá studiem ukončení ubíhajícího režimu zářením. Je zde rozebrána situace, kdy záření nemůže ukončit ubíhající režim při přítomnosti ...
  • Vliv tvaru anody plazmatického fokusu na produkci rentgenového záření a neutronů 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem této práce je experimentální výzkum vlivu tvaru anody plazmatického fokusu PFZ-200 na produkci neutronů a rentgenového záření. Součástí práce je rovněž optimalizace tlaku pracovního plynu ve vakuové komoře plazmatickéoh ...
  • Inaktivace bakterií fyziologicky významnými roztoky ošetřenými netermálním plazmatem za atmosférického tlaku 

   Author: Bakovský Pavel; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Julák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat antibakteriální účinky plazmatem aktivovaných fyziologicky relevantních roztoků, jako například plazmatem aktivované vody (PAW) či plazmatem aktivovaného fyziologického roztoku ...