Show simple item record

WORKSHOP HOUSING ESTATE ĎÁBLICEdc.contributor.advisorKuzemenský Michal
dc.contributor.authorMária Tomková
dc.date.accessioned2021-06-10T10:52:10Z
dc.date.available2021-06-10T10:52:10Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-1070642641305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94906
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom dielní na sídlisku Ďáblice v Prahe. Práca, remeslo, služba. Súčasťou riešenej parcely je vzájomné riešenie priľahlého okolia centra Ďáblic. Základným a povinným kameňom programu je návrh súboru flexibilných dielní. Kapacita a ostatné funkcie vyplynuli z analýz.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of the workshops in the Ďáblice housing estate in Prague. Work, craft, service. Part of the plot is a mutual solution of the adjacent surrounding of the center of Ďáblice. The basic and compulsory stone of the program is the design of a set of flexible workshops. Capacity and other functions resulted from analyses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdílnycze
dc.subjectĎáblicecze
dc.subjectprácecze
dc.subjectremeslocze
dc.subjectsídlištecze
dc.subjectworkshopeng
dc.subjectunitseng
dc.subjectĎábliceeng
dc.subjectworkeng
dc.subjecthousing estateeng
dc.titleDÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICEcze
dc.titleWORKSHOP HOUSING ESTATE ĎÁBLICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠimonová Barbora
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record