Show simple item record

Guide activities regulation and its impact on the legislation and economy of the Czechiadc.contributor.advisorNovotný Lukáš
dc.contributor.authorMarkéta Mošová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:15Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:15Z
dc.date.issued2021-02-06
dc.identifierKOS-987296144505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93434
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice regulace průvodcovských aktivit v České republice. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k podnikání v oblasti průvodcovských aktivit a její dopad na současnou legislativu a ekonomiku státu. Teoretická část vymezuje základní pojmy, aktuální právní úpravu průvodcovských aktivit v ČR, právní úpravu průvodcovství v komparaci se světem a současné problémy průvodcovských činností. Praktická část práce shrnuje výsledky vlastního šetření zaměřeného na odhalení zkušeností turistů a organizací s průvodci v ČR i ve světě a jejich názor na ně. Na základě výsledků šetření je vytvořen návrh na právní úpravu průvodcovských činností, změny v požadavcích na odbornou kvalifikaci, vzdělávání průvodců, kontrolu činnosti a v neposlední řadě spolupráce státních subjektů s nestátními organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu České republiky.cze
dc.description.abstractThe master thesis is devoted to the regulations of tour guide activities in Czechia. The thesis aims to examine and evaluate current approaches to business in the field of guide activities and its impact on the legislation and the country’s economy. The theoretical part defines the basic concepts, the current regulations regarding this topic in Czechia, as well as the comparison with the other countries and the current problems of tour guide activities. The practical part of the thesis is devoted to the data analysis collected as part of my research in organizations and the general public. Research is focused primarily on revealing the tourists' and organizations’ experiences with tour guides and their opinion on them. Pursuant to the results, suggestions are made for the guide activities regulation, changes in requirements for professional qualifications, tour guide training, control activities, and last but not least the cooperation of state entities with non-state organizations that operate in the field of tourism in Czechia.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrůvodcovská činnostcze
dc.subjectcestovní ruchcze
dc.subjectslužbycze
dc.subjectprůvodcecze
dc.subjectturistacze
dc.subjectlegislativacze
dc.subjectekonomikacze
dc.subjectvzdělávánícze
dc.subjectorganizacecze
dc.subjectEvropská uniecze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectGuide activityeng
dc.subjecttourismeng
dc.subjectserviceseng
dc.subjecttour guideeng
dc.subjecttouristeng
dc.subjectlegislationeng
dc.subjecteconomyeng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectorganizationeng
dc.subjectEuropean Unioneng
dc.subjectCzechiaeng
dc.titleRegulace průvodcovských aktivit a její dopad na legislativu a ekonomiku ČRcze
dc.titleGuide activities regulation and its impact on the legislation and economy of the Czechiaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKoucká Dagmar
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record