Show simple item record

Design and installation of stationary measurement system on bridge No. 27-117dc.contributor.advisorZatloukal Jan
dc.contributor.authorMartin Jonáš
dc.date.accessioned2021-02-03T23:51:58Z
dc.date.available2021-02-03T23:51:58Z
dc.date.issued2021-02-03
dc.identifierKOS-1084809462805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93130
dc.description.abstractNově vybudovaný most ev. č. 27-117 je vybaven stacionární měřicí linkou. Tato linka je navržena za účelem monitorování teploty v pěti vybraných profilech a poskytování přidružených měření přetvoření a vlhkosti. Předmětem práce byl návrh, příprava a instalace měřicí linky na stavbě mostu. Účelem teplotního monitoringu v tomto mostě s nosnou konstrukcí ze zabetonovaných nosníků je ověření normových předpokladů a rozšíření dostupných podkladů k tématu teplotního zatížení mostů s důrazem na opěry integrovaných mostů. Za účelem verifikace budoucího měření byly vytvořeny modely vedení tepla v programu využívajícího metodu konečných prvků. Tyto modely poskytly podklady pro realistické očekávání od měření, které bude spuštěno začátkem roku 2021. První vyhodnocení měření bude zpracováno po jednom roce provozu měřicí linky.cze
dc.description.abstractNewly constructed bridge No. 27-117 is instrumented by stationary measurement system. This system is designed to allow monitoring of temperature in five profiles and provides accessory measurement of strain and humidity. Subject of the thesis was design, preparing and installation of system on construction site. Purpose of temperature monitoring in this integral bridge with filler beam deck is verification of standard assumptions and extension of available information about thermal actions on bridges with accent to abutments of integral bridges. For purpose of future measurement verification, heat transfer models in finite elements software were created. These models created background for expectations from measurement, which will be launched in the beginning of year 2021. First evaluation of measurement will be processed after one-year period of operation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzatížení teplotoucze
dc.subjectintegrovaný mostcze
dc.subjectzabetonované nosníkycze
dc.subjectteplotní monitoringcze
dc.subjectteploměrcze
dc.subjectmodely vedení teplacze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectnumerická analýzacze
dc.subjectthermal actionseng
dc.subjectintegral bridgeeng
dc.subjectfiller beam deckeng
dc.subjectthermal monitoringeng
dc.subjectthermometereng
dc.subjectheat transfer modelseng
dc.subjectfinite element methodeng
dc.subjectnumerical analysiseng
dc.titleNávrh a instalace stacionární měřící linky na mostě ev. č. 27-117cze
dc.titleDesign and installation of stationary measurement system on bridge No. 27-117eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVavřiník Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record