Show simple item record

Development of telecommunication technology with an emphasis on communication technology for the deafdc.contributor.advisorEfmertová Marcela
dc.contributor.authorZdeněk Bumbálek
dc.date.accessioned2020-12-03T20:12:29Z
dc.date.available2020-12-03T20:12:29Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-419885418705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92161
dc.description.abstractPředložená disertační práce je zaměřena na historický výzkum praktického uplatnění telekomunikační techniky v životě osob se zdravotním postižením, zejména osob ohluchlých a těžce nedoslýchavých. Ačkoliv samotné počátky vzniku oboru telekomunikační techniky byly motivovány snahou pomoci osobám s hendikepem, stal se právě telefon v moderní industrializované společnosti po dlouhá desetiletí symbolem diskriminace osob se sluchovým postižením. Přesto lze v historii celého oboru pozorovat neúnavnou snahu využít technologický pokrok ve prospěch osob se sluchovým postižením. Prvotní solitérní práce nadšených techniků vedly k pozdějšímu vzniku specializovaných center asistivních technologií zejména při univerzitních výzkumných pracovištích a k zakotvení standardů a doporučení v rámci mezinárodní telekomunikační unie - International Telecommunication Union (ITU). I přesto, že se v Československu a později i v České republice této problematice po technické stránce věnovala řada odborných pracovišť, chybí ucelená historická charakteristika vývoje telekomunikačních technik pro sluchově hendikepované, která by jejich práci a výsledky začleňovala do širších souvislostí v mezinárodním srovnání s vývojem obdobných asistivních technických oborů v zahraničí. Cílem mé disertační práce je zmapování historických souvislostí (politických, technických, ekonomických a sociálně-kulturních) ovlivňujících vývoj a dostupnost technických pomůcek a asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením především po roce 1945.cze
dc.description.abstractThe study is focused on historical research of practical application of electrical engineering and telecommunication technology in lives of persons with disabilities, persons deafened and hard of hearing seriously. Although the beginnings of telecommunication technology were motivated by a desire to help people with hearing impairment, telephony become a symbol of discrimination against deaf people in modern industrialized society for decades. Nevertheless, in the history of the whole field we can observe tireless efforts to harness technological advances for the benefit of hearing impaired people. Originally solitary work of enthusiastic technicians led later to the emergence of specialized centers of assistive technologies especially in university research departments. Based on this work, standardization process and release of recommendations were anchored in the International Telecommunication Union. Although numerous professional institutions worked in this field in Czechoslovakia and later in the Czech Republic, the comprehensive historical overview mapping work and results of these institutions is missing. Broader context and comparison with the international development of similar industries is missing as well. The aim of my dissertation is to map the historical context (political, technical, economic and socio-cultural) influencing the development and availability of technical aids and assistive technologies for people with hearing disabilities mainly after 1945.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHistoriecze
dc.subjecthistorie technikycze
dc.subjecthistorie elektrotechnikycze
dc.subjecthistorie telekomunikační technikycze
dc.subjecthistorie po roce 1945cze
dc.subjectosoby se sluchovým postiženímcze
dc.subjectC-K teoriecze
dc.subjectčeské zeměcze
dc.subjectČeskoslovenskocze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectHistoryeng
dc.subjecthistory of technologyeng
dc.subjecthistory of electrotechnologyeng
dc.subjecthistory of telecommunications technologyeng
dc.subjecthistory after 1945eng
dc.subjectpeople with hearing impairmenteng
dc.subjectC-K theoryeng
dc.subjectCzech Landseng
dc.subjectCzechoslovakiaeng
dc.subjectCzech Republiceng
dc.titleVývoj telekomunikační techniky s důrazem na komunikační technologie pro neslyšícícze
dc.titleDevelopment of telecommunication technology with an emphasis on communication technology for the deafeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePerottino Michel
theses.degree.disciplineHistorie technikycze
theses.degree.grantorodbor pro vědeckou a výzkumnou činnostcze
theses.degree.programmeHistorie technikycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record