Show simple item record

Instrumented Timed Up & Go Test: Sit-to-Walk Detection of Patients with Neurological Diseasedc.contributor.advisorNeťuková Slávka
dc.contributor.authorLucie Horáková
dc.date.accessioned2020-11-04T13:53:10Z
dc.date.available2020-11-04T13:53:10Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifierKOS-857606223105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91671
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo porovnání metod detekce začátku a konce (markerů) přechodu Sit-to-Walk. K tomu sloužila implementace metod a jejich aplikace na naměřená data, která byla získána z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Porovnání metod bylo založeno na analýze opakovatelnosti pomocí koeficientu opakovatelnosti a provedeném statistickém testu. Koeficient opakovatelnosti byl určen pro celý přechod Sit-to-Walk a pro jeho parametry. Výsledek porovnání markerů metod ukázal, že přechod Sit-to-Walk vyhodnocený Zakaria metodou má delší časové trvání než přechod Sit-to-Walk vyhodnocený metodou Higashi. Výsledek porovnání koeficientů opakovatelnosti ukázal, že přechod Sit-to-Walk vyhodnocený metodou Higashi je více opakovatelný než u metody Zakaria, a to pro skupinu subjektů s Parkinsonovou nemocí ve směrech ?y, ax a az. Výsledek koeficientu opakovatelnosti parametrů ukázal, že pro dobu trvání přechodu Sit-to-Walk byla Higashi metoda více opakovatelná než Zakaria metoda. Pro parametry z úhlové rychlosti jsou metody obdobně opakovatelné, rozdíl opakovatelnosti metod je v parametrech určených z akcelerace. Ze všech dosažených výsledků nesoudím, že by jedna metoda byla lepší než druhá.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis was to compare the methods of detecting the beginning and end (markers) of the Sit-to-Walk transition. The implemented methods were applied to the available data, which was obtained from the Department of Neurology, 1. LF UK and VFN in Prague. The comparison of methods was based on the analysis of repeatability using the repeatability coefficient and performed statistical test. The repeatability coefficient was determined for the whole Sit-to-Walk transition and for its parameters. The result of the comparison of the markers determined from the methods showed that the Sit-to-Walk transition evaluated by the Zakaria method has a longer duration than the Sit-to-Walk transition evaluated by the Higashi method. The result of the comparison of the repeatability coefficients showed that the Sit-to-Walk transition evaluated by the Higashi method is more repeatable than in the Zakaria method, for a group of subjects with Parkinson's disease in the ?y, ax a az directions. The result of the repeatability coefficient of the parameters showed that for the duration of the Sit-to-Walk transition, the Higashi method was more repeatable than the Zakaria method. For parameters determined from angular velocity, the methods are similarly repeatable, the difference in repeatability is in the parameters determined from acceleration. From all the results, I do not think that one method is better than another.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectParkinsonova nemoccze
dc.subjectTimed Up and Gocze
dc.subjectSit-to-Walkcze
dc.subjectkoeficient opakovatelnosticze
dc.subjectParkinson's diseaseeng
dc.subjectTimed Up and Goeng
dc.subjectSit-to-Walkeng
dc.subjectrepeatability coefficienteng
dc.titleDetekce přechodu sit-to-walk u přístrojového testu Timed Up & Go pacientů s neurologickým onemocněnímcze
dc.titleInstrumented Timed Up & Go Test: Sit-to-Walk Detection of Patients with Neurological Diseaseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČerný Rudolf
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record