Show simple item record

Detection of depolarization and repolarization timedc.contributor.advisorSedova Ksenia
dc.contributor.authorDmitry Dinaburskiy
dc.date.accessioned2020-11-04T13:51:33Z
dc.date.available2020-11-04T13:51:33Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifierKOS-857606220005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91579
dc.description.abstractVýzkum a analýza lokálních elektrofyziologických dějů v srdci je významnou součásti predikce a detekce srdečních poruch. Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrické aktivity srdce pomocí pořízených unipolárních elektrogramů z epikardu komor srdce potkanů a určením role změny lokálních časů depolarizace a repolarizace z hlediska predikce ischemického a reperfuzního poškození myokardu. Cílem této práce je navržení algoritmu zpracování signálu unipolárních elektrogramů, který by umožňoval snadné určování času depolarizace a repolarizace. Výstupem navrženého programu musí být jednotlivý odfiltrovaný ("čistý") unipolární elektrogram, na kterém jsou vyznačeny lokální časy depolarizace a repolarizace. Navržený algoritmus by měl sloužit jako univerzální nástroj pro detekci lokálního času depolarizace a repolarizace nejen ve zdravém a fyziologickém stavu nebo pří ischemicko-reperfuzním poškození myokardu u potkanů, nýbrž i u člověka.cze
dc.description.abstractResearches and analysis of local electrophysiological processed is a very important part of prediction and detection of heart disease. This work is dealing with study of heart electric activity based on unipolar electrograms of rats and also determining the role of changing the local depolarization and repolarization time for prediction an ischemic and reperfusion myocardial injuries. The purpose of this work is to design a signal processing algorithm, which would allow easy dedication of depolarization a repolarization time The output of the program must be a single filtered ("clear") signal of unipolar electrogram with outlined local time of depolarization and repolarization. The designed algorithm should become a universal tool for determining the local time of depolarization and repolarization not only for rats` heart, healthy or damaged, but also for humans` heart.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUnipolární Elektrogramycze
dc.subjectLokální Čas Repolarizacecze
dc.subjectLokální Čas Depolarizacecze
dc.subjectIschemiecze
dc.subjectReperfuzecze
dc.subjectUnipolar Electrogramseng
dc.subjectLocal Depolarization Timeeng
dc.subjectLocal Repolarization Timeeng
dc.subjectIschemiaeng
dc.subjectReperfusioneng
dc.titleDetekce lokálního času depolarizace a repolarizacecze
dc.titleDetection of depolarization and repolarization timeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMotl Michal
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record