Show simple item record

AUTONOMOUS VEHICLE CONCEPTdc.contributor.advisorTvarůžek Martin
dc.contributor.authorJakub Vlkavec
dc.date.accessioned2020-09-16T10:51:28Z
dc.date.available2020-09-16T10:51:28Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-966393800805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90854
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu spolu s jeho trendy. Práce obsahuje designerský návrh konceptu interiéru a exteriéru autonomního vozu. Důraz je kladen na vývoj a trendy v automobilovém průmyslu, sdílení automobilů, bezbariérové dopravy a konektivity. V práci je také nastíněno fungování služeb, pro které je vůz určen.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the development of the automotive industry together with its trends. The thesis contains a design of the interior and exterior concept of an autonomous car. Emphasis is laid on developments and trends in the automotive industry, car sharing, barrier-free transport and connectivity. The study also outlines the operation of services for which the car is designed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDesigncze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectKeyShotcze
dc.subjectPrůmyslový designcze
dc.subjectRhinoceroscze
dc.subjectV-raycze
dc.subjectAutomobilový průmyslcze
dc.subjectTransport designcze
dc.subjectAutonomní technologiecze
dc.subjectSdílená ekonomikacze
dc.subjectCarsharingcze
dc.subjectDesigneng
dc.subjectErgonomicseng
dc.subjectKeyShoteng
dc.subjectIndustrial Designeng
dc.subjectRhinoceroseng
dc.subjectV-rayeng
dc.subjectAutomotiveeng
dc.subjectTransportation Designeng
dc.subjectAutonomous Technologyeng
dc.subjectShared Economyeng
dc.subjectCarsharingeng
dc.titleKONCEPT AUTONOMNÍHO VOZUcze
dc.titleAUTONOMOUS VEHICLE CONCEPTeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠimčík Roman
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record