Show simple item record

Help Designdc.contributor.advisorKarel Marian
dc.contributor.authorKateřina Šmídová
dc.date.accessioned2020-09-12T11:51:21Z
dc.date.available2020-09-12T11:51:21Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-862963096805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90695
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem hudebního nástroje pro muzikoterapii. Jedná se o akustickou pomůcku pro použití v odborné terapii, kterou lze ale současně snadno využívat laickou veřejností k relaxaci. Cílem je navrhnout relaxačně terapeutický nástroj konkrétně pro rezonanční terapii. Jedná se o doplnění již existujícího konceptu o kompaktnější a snadněji použitelný nástroj. Zároveň cílí na mnohotvárnost užití a minimalistickou estetiku.cze
dc.description.abstractThe bachelor‘s thesis deals with the design of a musical instrument for music therapy. This product aims to be used for the professional therapy as well as for broad public for relaxation purposes. The aim is to design a relaxation therapeutic tool specifically for resonance therapy. It is a supplement to the already existing concept with a more compact and easier-to-use attributes. At the same time, it emphasises the versatility and minimalist aesthetics.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectterapiecze
dc.subjectnástrojcze
dc.subjectmuzikoterapiecze
dc.subjectrezonanční terpaiecze
dc.subjectklientcze
dc.subjecttherapyeng
dc.subjectinstrumenteng
dc.subjectmusic therapyeng
dc.subjectresonance therapyeng
dc.subjectclienteng
dc.titleHelp designcze
dc.titleHelp Designeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGerlichová Markéta
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record