Show simple item record

Design of elevator for racing airplanedc.contributor.advisorBrabec Jiří
dc.contributor.authorLukáš Hofrichter
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:23Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:23Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-887366923405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90368
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce je navrhnout výškové kormidlo pro rychlostní letoun. Na začátku práce se nachází seznámení s různými způsoby ovládání a udržování stability s následným popisem nosných prvků pro výškové kormidlo. Dále práce obsahuje materiály vhodné pro konstrukci výškového kormidla. Po určení zatížení následuje dimenzování nosníku a potahu s kontrolou. Práce je zakončena hmotovým rozborem a kontrolou šroubů.cze
dc.description.abstractThe task of this bachelor's thesis is to design an elevator for a racing airplane. At the beginning of the work, there is an introduction to various methods of control and upkeep of stability with a subsequent description of the load-bearing elements for the elevator. Furthermore, the work contains materials suitable for the construction of the elevator. After determining the load, the beam and the cover are dimensioned with control calculations. The work ends with a mass analysis and control calculations of screws.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýškové kormidlocze
dc.subjectrychlostní letouncze
dc.subjectUL 2cze
dc.subjectstabilitacze
dc.subjecthmotnostcze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectelevatoreng
dc.subjectracing airplaneeng
dc.subjectUL 2eng
dc.subjectstabilityeng
dc.subjectweighteng
dc.subjectloadeng
dc.titleNávrh výškového kormidla rychlostního letounucze
dc.titleDesign of elevator for racing airplaneeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeValenta Jakub
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record