Show simple item record

Determination of metal thermal conductivity coefficient - measurement design and realizationdc.contributor.advisorBudinská Zuzana
dc.contributor.authorŠimon Svoboda
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:48Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:48Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-878589715105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90011
dc.description.abstractTato bakalářská práce stručně uvádí do problematiky stanovení součinitele tepelné vodivosti a podává přehled nejvýznamnějších měřicích metod. Podrobně se zabývá srovnávací metodou, popisuje uspořádání měření, způsoby optimalizace měřicích parametrů a vyhodnocení měření za použití moderních měřicích metod. Práce důsledně dokumentuje fyzickou realizaci i zpracování naměřených dat. Na závěr jsou v práci uvedeny podmínky platnosti teoretických předpokladů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the problematics of determining the coefficient of thermal conductivity. It provides an overview of the most prominent experimental methods and focuses in detail on the comparative method. The thesis describes the experimental arrangement, methodics for optimization of measurement parameters and data evaluation using modern measurement methods. The physical experiment as well as data processing is thoroughly documented. Finally, the conditions of validity of theoretical assumptions are presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPřenos teplacze
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivosticze
dc.subjectfyzikální měřenícze
dc.subjectsrovnávací metodacze
dc.subjectHeat transfereng
dc.subjectthermal conductivity coefficienteng
dc.subjectphysical measurementeng
dc.subjectcomparative techniqueeng
dc.titleStanovení součinitele tepelné vodivosti kovů - návrh a realizace měřenícze
dc.titleDetermination of metal thermal conductivity coefficient - measurement design and realizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Rudolf
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav fyzikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record