Show simple item record

Technologies of the Past in Contemporary Designdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorPetra Mikolášová
dc.date.accessioned2020-07-02T13:51:48Z
dc.date.available2020-07-02T13:51:48Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-862963064405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89194
dc.description.abstract„Superhrdinové města“ jsou hračkou pro děti, která má v úmyslu rozvíjet jejich sociální a empatické myšlení. Charaktery šesti soustružených dřevěných figurek „superhrdinů“ vychází z typologie reálných obyvatel našich dnešních měst, obyvatel jež se každodenně při pohybu ve městě potýkají s nějakým handicapem. Kromě samotné dětské hry je cílem ukázat dětem hravou a esteticky hodnotnou formou lidi se specifickými potřebami a osoby s handicapem ve městě. Ukázat je jako superhrdiny.cze
dc.description.abstract"Superheroes of the city" is a toy for children intenting to help them develop their social and empathic thinking. The characters of the six turned wooden figures of the "superheroes" are based on a typology of real inhabitants of our cities today, inhabitants who face a handicap every day when moving around the city. In addition to the children's game itself, the aim is to show children, in a playful and aesthetically valuable way, people with special needs and people with disabilities in the city. Show them as superheroes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthračkacze
dc.subjectděticze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectlidé s handicapemcze
dc.subjectedukační hračkacze
dc.subjecttoyeng
dc.subjectchildreneng
dc.subjectwoodeng
dc.subjecthandicapped peopleeng
dc.subjecteducational toyeng
dc.titleUplatnění historických technologií v současném designucze
dc.titleTechnologies of the Past in Contemporary Designeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirásková Marie
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record