Show simple item record

Boarder - Horse Racing - Tribunedc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorAlexandra Sypeňová
dc.date.accessioned2020-07-02T12:51:29Z
dc.date.available2020-07-02T12:51:29Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-862671400105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89170
dc.description.abstractCieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom mieste vo veľmi obľúbenej lokalite Hadinských rybníkov. Nachádza sa v blízkosti severnej hranice Humpolca. Tvorí akúsi hranicu/ priestupnú bariéru medzi rekreačnou a obytnou zónou. Objekt je každoročne využívaný na niekoľko rôznych podujatí ako sú napríklad jazdecké závody Českej republiky vo všestrannosti a voza ťahu. Zlepšením kvalít a navýšením kapacít bude objekt využívaný vo vyššej miere a taktiež zatraktívni mesto samotné. Ponúka chýbajúce priestory školského statku, zároveň tým vytvára pre jazdecký klub nové pôsobisko. Areál mimo závodov bude slúžiť ako multifunkčný objekt pre rôzne zájazdy, jazdecké tábory či na rekreáciu a odpočinok.cze
dc.description.abstractGoal of the project is to solve present insufficient condition of the equestrian complex in Humpolc. At the time of the project, the area is still open to public without any restrictions. It is an area outside the city center, but in a very attractive place in very popular location of Hadin ponds. It is located near the northern border of Humpolec. It is forms a kind of boundary/ permeable barrier between recreational and residential zone. The building is used every year for several different events such as equestrian races of the Czech Republic in versatility and towing vehicles. By improving the quality and increasing the capacity, the building will be used to a greater extend and also make the city itself more attractive. It offers the missing premises of the school farm, at the same time creating a new place of work to an equestrian club. The area outside the races will serve as multifunctional building for various tours, riding camps for recreation and relaxation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthranicacze
dc.subjectzávodcze
dc.subjectadaptibiltacze
dc.subjectflexibiltacze
dc.subjectbordereng
dc.subjectraceeng
dc.subjectadaptibiltyeng
dc.subjectflexibilityeng
dc.titleHranice - jezdecký areál - tribunacze
dc.titleBoarder - Horse Racing - Tribuneeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTáborský Pavel
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record