Show simple item record

CITY SWIMMING POOL SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

dc.contributor.advisorKuzemenský Michal
dc.contributor.authorDaniel Parachin
dc.date.accessioned2020-07-01T08:52:01Z
dc.date.available2020-07-01T08:52:01Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966394152305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89062
dc.description.abstractPředmětem práce je návrh veřejného městského bazénu v Praze na Smíchovské náplavce. Předmětem návrhu je krytý 50m bazén; úvaha o dalších funkcích městského bazénu; pochopení místa a jeho návrh v kontextu města a okolí. Konkrétní návrh představuje: řešení prodloužení nábřeží; propojený soubor staveb, klenuté železobetonové haly a lázeňského domu, s vnitřní zahradoucze
dc.description.abstractMerit of diploma thesis is design of a municipal pool in Prague in Smíchov waterfront. Core of design consist of indoor swiming pool (50m); considering other appropriet functions of municipal pool; understanding of a place and its design in context of the city and its surroundings. Designed elements are: waterfront of Vlatva; complex of conected buildings, with inward garden, of arched reinforced concrete hall and municipal spa house.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBazéncze
dc.subjectNábřežícze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectSmíchovcze
dc.subjectMěstský bazéncze
dc.subjectMěstské lázněcze
dc.subjectSwimming pooleng
dc.subjectWaterfronteng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectSmíchoveng
dc.subjectMunicipal swimming pooleng
dc.subjectSpa houseeng
dc.titleMĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKAcze
dc.titleCITY SWIMMING POOL SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKAeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJeřábek Vojtěch
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record