Show simple item record

CHANGE OF THE CULTURAL HOUSE OF THE 20th CENTURY TO THE 21th CENTURY COMMUNITY CENTERdc.contributor.advisorSoukenka Vladimír
dc.contributor.authorPolina Rusobrova
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:48Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:48Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637293005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89050
dc.description.abstractTématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Práce se zabývá hledáním rozumného přístupu k historickému dědictví 20. století, který spočívá v zachování podstatných architektonických prvků a jejich doplnění novodobou architekturou. Řešen je celostní přístup k navrhování, od urbanistického řešení až po interiér.cze
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is the reconstruction of the cultural house in Přibyslav. The work deals with the search for a rational approach to the historical heritage of the 20th century which is to preserve essential architectural elements and promote their harmony with modern architecture. The thesis makes a complete design approach, from urban design to the interior.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKulturní důmcze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectPřibyslavcze
dc.subjectkomunitní centrumcze
dc.subjectkomunitacze
dc.subjectHouse of Cultureeng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectPřibyslaveng
dc.subjectcommunity centereng
dc.subjectcommunityeng
dc.titlePROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍcze
dc.titleCHANGE OF THE CULTURAL HOUSE OF THE 20th CENTURY TO THE 21th CENTURY COMMUNITY CENTEReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePleyer Jakub
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav interiéru a výstavnictvícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record