Now showing items 1-20 of 33

  • ADAPTACE INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU "DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE" NA VYSOKOŠKOLSKÝ KAMPUS 

   Author: Svoboda Jáchym; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • ARCHITEKTONICKÁ STUDIE E-CENTRUM,PRAHA 10-VRŠOVICE 

   Author: Chupáčová Zuzana; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • IBEROAMERICAN CENTER 

   Author: Villafane Bohac Sujana; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Marková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Iberoamerica znamená iluzorní kontinent, ve kterém jsou převládajícími jazyky španělština a portugalština, čímž se vymazávají hranice definice jako Latinská Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Iberský poloostrov ... ...
  • KOMUNITNÍ CENTRUM JIHLAVA 

   Author: Tománková Dagmar; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Haman Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Předmětem diplomové práce je návrh komunitního centra v obytné čtvrti na okraji Jihlavy. Zabývá se budoucím rozvojem lokality a určuje její nové centrum. Budova komunitního centra se nachází v blízkosti školy, je průchozí ...
  • KULTURNÍ CENTRUM EDEN 

   Author: Kousalová Kateřina; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • KULTURNÍ CENTRUM V EDENU 

   Author: Skyvová Petra; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • KULTURNÍ STAVBA VE VYSOČANECH 

   Author: Švec-Billá Diana; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Senešiová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem této diplomové práce je konverze industriální haly v pražských Vysočanech na občanskou stavbu. Stavba se nachází v areálu bývalé továrny Praga, který je v současnosti zchátralý a majitelé ho plánují proměnit v ...
  • POLYFUNKČNÍ AREÁL V HLUKU 

   Author: Gabrielová Zdeňka; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Jedná se o návrh polyfunkčního objektu v centru města Hluku. Funkční celek se nachází na místě bývalého Penkova statku. Návrh propojuje spolu několik různorodých funkcí, tak aby jednotlivé části fungovaly nezávisle na sobě, ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM - KŘIŽÍKŮV DŮM SVĚTLA V KARLÍNĚ 

   Author: Hrubý Vilém; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • PRAŽSKÁ FILHARMONIE 

   Author: Chrystyna Brovdij; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zadání vychází ze studentské soutěže – návrh budovy Vltavské filharmonie. Hlavním záměrem bylo dosáhnout výhledu na Hradčany z foyeru budovy. Proto návrh velkoryse vystupuje nad hladinu řeky Vltavy.
  • PRAŽSKÉ MÓDNÍ CENTRUM 

   Author: Kropík Jan; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • PRAŽSKÝ KONCERTNÍ DŮM 

   Author: Štindlová Michaela; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • PROLUKA PALACKÉHO ULICE č.p.716 

   Author: Šach Ivan; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

   Author: Polina Rusobrova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Práce se zabývá hledáním rozumného přístupu k historickému dědictví 20. století, který spočívá v zachování podstatných architektonických prvků a jejich doplnění ...
  • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

   Author: Jiří Kulhavý; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Na tomto konkrétním příkladě řeší práce přístup k objektům z období socialismu. Zabývá se všemi měřítky od hmotového konceptu až po detail a barevnost interiéru. ...
  • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM STOLETÍ 21. 

   Author: Leanid Pylila; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukci a dostavbou kulturního doma v Přibyslavi. Navrhuje se řešení při kterém provoz kulturního domu se promění na komunitní centrum. Nová budova má nabídnout prostranství pro velké množství ...
  • PŘEMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20.STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

   Author: Gabriela Babíková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Transformace kulturního domu v Přibyslavi si klade za cíl proměnit stávající objekt na komunitní centrum se zaměřením na divadelní funkce objektu. Práce se na tomto příkladu věnuje přístupu ke stavbám kulturních domů, ...
  • PŘESTAVBA DIVADLA DRAK - HRADEC KRÁLOVÉ 

   Author: Marcel Militký; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce divadla Drak v Hradci Králové. Zadání vzniklo z iniciativy vedení divadla, které trápí nevyhovující provozní řešení budovy. To vzniklo díky adaptaci budovy z původního ...
  • REKONSTRUKCE A DOSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ - DOLNÍ VÍTKOVICE 

   Author: Dufek Ondřej; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • REKONSTRUKCE A DOSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ V OBLASTI DOLNÍCH VÍTKOVIC 

   Author: Kuttelwascherová Šárka; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)