Show simple item record

SWIMMING POOL SMÍCHOVdc.contributor.advisorKuzemenský Michal
dc.contributor.authorLenka Watersová
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:36Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:36Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637252905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89047
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh městského bazénu a urbanistického řešení navazujícího okolí na Smíchovskou náplavku. Cílem projektu je dokončit nábřeží tak, aby zůstalo veřejné. Navrhuji kompaktní městský bazén a přilehlý veřejný park v nivě. Bazén s duchem lázní, který umožňuje jak trénink sportovních klubů, výuku školních dětí, tak možnost jít si jen tak zaplavat po práci či odpočinout s výhledem na Vyšehrad.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a proposal of a public swimming pool and an urban solution of its surroundings on Smíchov waterfront. The aim of the project is to complete the river bank so that it remains public. I propose a compact public swimming pool and an adjacent public park in the floodplain. A swimming pool with an atmosphere of a spa, which suits both sports clubs trainings, children swimming education or the opportunity for anyone to just go for a easy swim after work or relax with a view of the Vyšehrad basilica.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectbazéncze
dc.subjectSmíchovská náplavkacze
dc.subjectnábřežícze
dc.subjectlehátkacze
dc.subjectvýhledcze
dc.subjectvodacze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectstřešní terasacze
dc.subjectlétocze
dc.subjecttopolycze
dc.subjectPragueeng
dc.subjectswimming pooleng
dc.subjectriverfronteng
dc.subjectdeckchaireng
dc.subjectvieweng
dc.subjectwatereng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectroof terraceeng
dc.subjectpoplar treeeng
dc.titleMĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKAcze
dc.titleSWIMMING POOL SMÍCHOVeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFišer Michal
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record