Show simple item record

TRANSFORMATION OF THE 20th CENTURY HOUSE OF CULTURE INTO THE 21st COMMUNITY CENTERdc.contributor.advisorSoukenka Vladimír
dc.contributor.authorGabriela Babíková
dc.date.accessioned2020-07-01T07:51:15Z
dc.date.available2020-07-01T07:51:15Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-1089441772105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89031
dc.description.abstractTransformace kulturního domu v Přibyslavi si klade za cíl proměnit stávající objekt na komunitní centrum se zaměřením na divadelní funkce objektu. Práce se na tomto příkladu věnuje přístupu ke stavbám kulturních domů, postavených během druhé poloviny minulého století. Zabývá se návrhem hmotového řešení, které reaguje nejen na požadavky provozovatele, ale také na dnešní nároky na tuto typologii. Práce se zabývá také řešením interiéru a parteru budovy.cze
dc.description.abstractThe transformation of the Přibyslav House of Culture aims to transform the existing building into a community center with a focus on the theatrical functions of the building. The thesis assignment focuses on the approach to the houses of culture built during the second half of the last century. It deals with the design of a material solution that responds to the requirements of the building operator and today’s demands for this typology. In addition, the thesis deals with a solution to the interior and exterior of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKulturní důmcze
dc.subjectkomunitní centrumcze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectPřibyslavcze
dc.subjecthouse of cultureeng
dc.subjectcommunity centereng
dc.subjectreconstructioneng
dc.subjectPribyslaveng
dc.titlePŘEMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20.STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍcze
dc.titleTRANSFORMATION OF THE 20th CENTURY HOUSE OF CULTURE INTO THE 21st COMMUNITY CENTEReng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePleyer Jakub
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav interiéru a výstavnictvícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record