Show simple item record

COMPLETION OF URBAN BLOCK BETWEEN PLZEŇSKÁ AND VRCHLICKÉHO STREETS

dc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorJitka Kuskovová
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637249605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88956
dc.description.abstractPráce se zabývá dostavbou městského bloku v pražských Košířích. Jedná se o prostor vymezený ulicemi Plzeňská a Vrchlického, který je diagonálně protknut ulicí Starokošířskou. Předmětem práce je doplnění zástavby v proluce a úprava veřejných prostorů v rámci bloku a jeho okolí. Cílem návrhu je vytvořit v území rozmanitost veřejného prostranství a zaplnění proluk.cze
dc.description.abstractThe subject matter of this thesis is an area in the Prague Košíře district. This is a space defined by Plzeňská and Vrchlického Streets and diagonally traversed by Starokošířská Street. My project is focused not only on development complementation of the vacant space, but also on public area alteration within the urban block and its surrounding streets. The design is aimed at the creating of public area diversity and filling of the vacant spaces.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMěstský blokcze
dc.subjectProlukacze
dc.subjectPlácekcze
dc.subjectBydlenícze
dc.subjectObchodní partercze
dc.subjectCity blockeng
dc.subjectPublic spaceeng
dc.subjectHousingeng
dc.subjectVacant spaceeng
dc.subjectCommercial ground flooreng
dc.titleDOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU MEZI ULICEMI PLZEŇSKÁ A VRCHLICKÉHO, PRAHA 5cze
dc.titleCOMPLETION OF URBAN BLOCK BETWEEN PLZEŇSKÁ AND VRCHLICKÉHO STREETSeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠrom Ivan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record