Show simple item record

SAAZ HOPS LANDSCAPE IN CHATEAU STEKNÍK AREA

dc.contributor.advisorEfler Tomáš
dc.contributor.authorKlára Bohuslavová
dc.date.accessioned2020-06-30T14:51:20Z
dc.date.available2020-06-30T14:51:20Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-984902549805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88952
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem žatecké chmelařské krajiny v okolí zámku Stekník v souvislosti s předpokládaným zvýšeným turistickým zájmem o území. Hlavní myšlenka návrhu spočívá v interpretaci specifického charakteru krajiny a všech jejích vrstev, s důrazem na historickou podobu krajiny. V měřítku krajiny je řešena obnova krajinných prvků, návrh pěších tras, naučných stezek a cyklostezek, dopravní obslužnost území, návrh nových turistických atraktivit i turistického zázemí. V měřítku obce Stekník je téma řešeno detailněji.cze
dc.description.abstractDiploma thesis is dealing with the design of saaz hops landscape in chateau Stekník area in regard to future tourism development. The main idea of a concept is to interpret an uniqueness of landscape character within all its layers and to emphasize the historical context of particular landscape. In the landscape scale it solves the restoration of landscape elements, proposal of pedestrians routes, turistic paths and cycling routes, transport solution, proposition of adequate tourist infrastructure and new destinations. The topic is solved in detail in the scale of village Stekník.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽateckocze
dc.subjectStekníkcze
dc.subjectkrajinacze
dc.subjectchmelcze
dc.subjectsušárnycze
dc.subjectturismuscze
dc.subjectřeka Ohřecze
dc.subjectSaazeng
dc.subjectStekníkeng
dc.subjectlandscapeeng
dc.subjecthopseng
dc.subjecthop kilnseng
dc.subjecttourismeng
dc.subjectriver Ohřeeng
dc.titleŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ KRAJINA V OKOLÍ ZÁMKU STEKNÍKcze
dc.titleSAAZ HOPS LANDSCAPE IN CHATEAU STEKNÍK AREAeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeČerňanský Martin
theses.degree.grantorústav památkové péčecze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record