Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorHájek Karel
dc.contributor.authorMichaela Kriegelsteinová
dc.date.accessioned2020-06-26T22:52:07Z
dc.date.available2020-06-26T22:52:07Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifierKOS-878879888505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88882
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro šestičlennou rodinu - zahradník podnikatel, kurátorka výstav a čtyři děti. Pozemek je umístěn v rozvojovém pásmu přilehlém ke stávající zástavbě rodinných domů čtvrti Na Hutích v pražských Kyjích, na rozsahem menších pozemcích kolem ulice Pivoňská a Jordánská. Návrh sestává ze základní hmoty, do které jsou vsazeny dvě dvoupodlažní hmoty se sedlovou střechou. Požadavkem investora byl velký skleník pro pěstování vzácných květin, který tvoří právě jednu z hmot samotného domu a je tedy jeho součástí. Jelikož je pozemek umístěn střetu na dvou ulic, z východní a západní strany se nachází sousední objekty a ze strany jižní je veřejný prostor, bylo potřeba zajistit rodině místo, ve kterém by měli dostatek soukromí. Proto byl navržen dům s atriem, chránící soukromí rodinného života.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor's thesis is the design of a family house for a family of six - Professional gardener, art curator and four children. The land is located in the development area adjacent to the existing residential area in the Prague's Kyje district Na Hutích, on a range of smaller plots around streets Pivoňská and Jordánská. The design consists of a base unit into which are inserted two two-storey units with a gabled roof. The investor's request was a large greenhouse for growing rare flowers, which forms one of the unit of the house itself and is therefore part of it. Since the land is located at the intersection of two streets, there are neighboring buildings on the east and west sides and there is a public space on the south side. It was necessary to provide the family with a place where they would have enough privacy. Therefore, a house with an atrium was designed, protecting the privacy of the family´s life.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectskleníkcze
dc.subjectatriumcze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectgreenhouseeng
dc.subjectatriumeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeBohatý Adam
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record