Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorNovotná Petra
dc.contributor.authorKristina Kotliar
dc.date.accessioned2020-06-26T22:52:05Z
dc.date.available2020-06-26T22:52:05Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifierKOS-785930718005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88881
dc.description.abstractANOTACE Zadaným tématem bakalářské práce bylo zpracování architektonické studie rodinného domu pro manželský pár s dvěma dětmi. Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází v Praze 6 v katastrálním území Dejvice v ulici V Šáreckém údolí. Je to klidná část se spoustou zeleně, kde se nachází jak novostavby, tak i stávající zástavba. Dům je umístěn na mírně svažité parcele a celý prostor zahrady se otevírá směrem na sever. Rodinný dům má jedno podzemní podlaží s technickým zázemím a společenským prostorem a jedno nadzemní podlaží, kde se nachází obytný prostor. Rodinný dům není podsklepený. Konstrukčně stavba využívá systému příčných nosných stěn. Stavba bude provedena monolitickou stavební technologií.cze
dc.description.abstractABSTRACT The assigned topic of the bachelor's thesis was the elaboration of an architectural study of a family house for a married couple with two children. The land for the construction of a family house is located in Prague 6 in the cadastral area of Dejvice in V Šáreckém údolí Street. It is a quiet part with lots of greenery, where there are both new buildings and existing buildings. The house is located on a slightly sloping plot and the entire garden opens to the north. The family house has one underground floor with technical facilities and social space and one above-ground floor, where there is a living space. The family house does not have a basement. Structurally, the building uses a system of transverse load-bearing walls. The construction will be carried out using monolithic construction technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectbakalářská prácecze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectarchitectural studyeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePešková Zuzana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record