Show simple item record

UAV wing for zero gravity experiments

dc.contributor.advisorKlesa Jan
dc.contributor.authorJan Pipek
dc.date.accessioned2020-06-26T22:52:04Z
dc.date.available2020-06-26T22:52:04Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifierKOS-878589702305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88879
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem křídla experimentálního letounu. Cílem této práce jsou pevnostní výpočty nosníků a konstrukční návrh celého křídla. Součástí práce byl návrh profilu a aerodynamické výpočty, dále sestavení letové obálky. Také zde byl proveden výpočet zatížení Schrenkovou metodou, ze kterého vychází pevnostní výpočet nosníků a poté finální konstrukční návrh. Ten byl ověřen v aplikaci Autodesk Inventor 2020. Závěrem je popsána technologie výroby.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with wing construction of experimental plane. The aim of this work was to perform the strength equations of whole system and make the construction proposal of the wing. The first part of the work was proposal of profile, aerodynamic equations, and assembly of flight envelope. Second part consist of load equations calculated due to Schrenk method. Thanks to this we were able to make strength equations of beam and final construction proposal. That was verified in Autodesk Inventor 2020. In the end of thesis there is described the fabrication technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKřídlocze
dc.subjectProfilcze
dc.subjectNosníkcze
dc.subjectPružnost a pevnostcze
dc.subjectAerodynamikacze
dc.subjectKonstrukcecze
dc.subjectAutodesk Inventorcze
dc.subjectWingeng
dc.subjectProfileeng
dc.subjectBeameng
dc.subjectStrength of Materialseng
dc.subjectAerodynamicseng
dc.subjectConstructioneng
dc.subjectAutodesk Inventoreng
dc.titleKřídlo UAV pro experimenty ve stavu beztížecze
dc.titleUAV wing for zero gravity experimentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeHermann Denis
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record