Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorKročák Jaromír
dc.contributor.authorNikola Rotbauerová
dc.date.accessioned2020-06-26T22:51:56Z
dc.date.available2020-06-26T22:51:56Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifierKOS-781239607205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88869
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu na pražském Barrandově. Hlavní atraktivitou a potenciálem pozemku je oslnivý výhled na panorama Prahy a na Prokopské údolí. Zajímavostí je také jeho historie a svažitý terén. Mezi nepříznivé podmínky patří orientace ke světovým stranám a hluk z přiléhající komunikace. Návrh reaguje na všechny ovlivňující faktory a respektuje umístění původní vily. Cílem je reprezentativní rodinný dům, elegantně navazující na okolní zástavbu, který naplno využívá kladů území a zároveň dokáže potlačit negativní vlivy.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is the design of a family house for a four-membered family in Barrandov in the city of Prague. The main attractiveness and potential of the plot is a dazzling view of the panorama of Prague and the Prokop Valley. Its history and sloping terrain are also interesting. The adverse conditions of the plot includes the cardinal directions and the noise from the adjacent infrastructure. The design responds to all influencing factors and respects the location of the original villa. The goal is a representative family house, elegantly connected to the surrounding buildings, which makes full use of the advantages of the area and at the same time can suppress negative influences.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectsvažitý teréncze
dc.subjectpanoramatické výhledycze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectBarrandovcze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectsloping terraineng
dc.subjectpanoramatic viewseng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectBarrandoveng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTaraba Vojtěch
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record