Show simple item record

Application for analysis of industrial buses with hardware triggerdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorMatúš Olekšák
dc.date.accessioned2020-06-19T22:52:42Z
dc.date.available2020-06-19T22:52:42Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-961987866605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88305
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro záznam dat ze sběrnic používaných v automobilech. Během vývoje řešení byl kladen důraz na univerzálnost a škálovatelnost. Výsledkem je nástroj pro jednotný způsob záznamu sběrnic a hardwarový trigger pro vytváření časových značek. Podporuje sběrnice typu CAN FD, RS232, Ethernet a HTTP stream. Přínosem této práce je analýza dílčích řešení pro záznam jednotlivých sběrnic, ale také lehce rozšiřitelný výsledný framework, který lze využít v automatizovaných testech.cze
dc.description.abstractThis work deals with the design and implementation of a tool for data recording from buses used in automobiles. During the development of the solution, emphasis was placed on versatility and scalability. The result is a tool for unified way to record buses and a hardware trigger to create timestamps. It supports bus type CAN FD, RS232, Ethernet and HTTP stream. The contribution of this work is the analysis of partial solutions for recording individual buses, but also an easily extensible resulting framework, which can be used in automated tests.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzachytávání komunikace po sběrnicicze
dc.subjectjednotný způsob záznamu sběrniccze
dc.subjectautomatizované testycze
dc.subjectCAN FDcze
dc.subjectEthernetcze
dc.subject1000BASE-T1cze
dc.subjectRS232cze
dc.subjectHTTP streamcze
dc.subjectSocketCANcze
dc.subjectWiresharkcze
dc.subjectcapturing of bus communicationeng
dc.subjectunified way to record buseseng
dc.subjectautomated testseng
dc.subjectCAN FDeng
dc.subjectEtherneteng
dc.subject1000BASE-T1eng
dc.subjectRS232eng
dc.subjectHTTP streameng
dc.subjectSocketCANeng
dc.subjectWiresharkeng
dc.titleAplikace pro analýzu průmyslových sběrnic včetně hardwarového trigerucze
dc.titleApplication for analysis of industrial buses with hardware triggereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSchmidt Jan
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record