Show simple item record

Programmable generator of synchronous pulse sequencesdc.contributor.advisorBorecký Jaroslav
dc.contributor.authorVojtěch Nevřela
dc.date.accessioned2020-06-19T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-19T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-19
dc.identifierKOS-762877461305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88259
dc.description.abstractPředmětem práce je analýza dostupných technologií a následná implementace programovatelného vícekanálového sekvenceru pulzů za využití hradlového pole. Předmětem praktické části je samotný vývoj řešení v jazyce Verilog a jeho simulace a následné nasazení na hradlové pole. Rozlišení dosahující 1 ns bylo dosaženo za pomocí specializovanáno formátování instrukcí. Zařízení bylo také doplněno komunikační aplikací.cze
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to analyze of the available technology and the eventual implementation of a programmable multichannel pulse sequencer using a gate array. The goal of the practical part is the actual development using the Verilog hardware description language, simulation, and the hardware realization of said device. Resolutions reaching 1 ns were achieved using specialized instruction formatting. The device is also accompanied by a communication application.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectXilinxcze
dc.subjectasemblercze
dc.subjectgenerátor sekvencí pulzůcze
dc.subjectVerilogcze
dc.subjectserializércze
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectXilinxeng
dc.subjectassemblereng
dc.subjectpulse train generatoreng
dc.subjectVerilogeng
dc.subjectserializereng
dc.titleProgramovatelný generátor synchronních sekvencí pulzůcze
dc.titleProgrammable generator of synchronous pulse sequenceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDudka Michal
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record