Show simple item record

Personnel Audit in selected Production Companydc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorDenisa Pechánková
dc.date.accessioned2020-06-17T22:52:18Z
dc.date.available2020-06-17T22:52:18Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifierKOS-1086045459905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88117
dc.description.abstractTato diplomová práce s názvem Personální audit ve vybrané výrobní společ-nosti byla vytvořena na základě aktuálních potřeb managementu společnosti CAG s.r.o. Jedná se o objektivní a nezávislou analýzu stávající organizační struktury a popisů pracovních pozic, které ve společnosti slouží jako základní nástroje k řízení lidských zdrojů. Na základě teoretických východisek, analýzy dokumentů a dotazníkového šetření s následnými rozhovory byly vytvořeny návrhy na inovace a doporučení na implementaci těchto prostředků do chodu společnosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis entitled Personnel audit in a selected manufacturing company was created based on the current needs of the management of CAG s.r.o. It is an objective and independent analysis of the current organizational structure and job descriptions, which serve as the basic tools for human re-sources management in the company. Based on the theoretical outputs, anal-ysis of documents and a questionnaire survey with subsequent interviews were created proposals for innovations and recommendations for the imple-mentation of these funds into the operation of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLidské zdrojecze
dc.subjectpersonální auditcze
dc.subjectorganizační strukturacze
dc.subjectpopis pracovního místacze
dc.subjectřízení lidských zdrojůcze
dc.subjectinovacecze
dc.subjectHuman Resourceseng
dc.subjectPersonnel Auditeng
dc.subjectOrganizational Structureeng
dc.subjectJob Descriptioneng
dc.subjectHuman Resources Managementeng
dc.subjectInnovationseng
dc.titlePersonální audit ve vybrané výrobní společnosticze
dc.titlePersonnel Audit in selected Production Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record