Show simple item record

Mathematical modelling of flows of non-Newtonian fluids with applications in hemodynamics

dc.contributor.advisorBodnár Tomáš
dc.contributor.authorAlena Beldíková
dc.date.accessioned2019-08-29T22:51:52Z
dc.date.available2019-08-29T22:51:52Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-780405986705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85001
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je matematické modelování proudění nestlačitelných tekutin s aplikací v hemodynamice. Na začátku se práce zabývá popisem rheologických vlastností krve a zmiňuje nejčastější rheologické modely, které se pro modelování proudění krve používají. Následně se zabývá odvozením základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny a také odvozením analytického řešení speciálního případu Poiseuillova proudění pro newtonovskou tekutinu a proudění popsaného pomocí power-law modelu pro tekutinu nenewtonovskou. Na závěr práce je popsána dvourozměrná numerická simulace proudění, která může být využita jak pro simulaci proudění krve jakožto nenewtonovské tekutiny, tak i pro simulaci proudění tekutin newtonovských. K numerickému řešení tato práce využívá metodu konečných diferencí. Numerická simulace je následně porovnána s analytickým řešením proudění odvozeného v této práci.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is mathematical modelling of flows of incompressible fluids with aplications in hemodynamics. At the beginning this thesis deals with description of rheological properties of blood and mentions rheological models, which are used for modelling of blood flow. Then the thesis deals with derivation of the governing equations of incompressible fluids and also with derivation of an analytical solution for a particular case of Poiseuille's Flow for Newtonian fluid and the flow described using the power-law model for non-Newtonian fluid. Last chapter describes two-dimensional numerical flow simulation, which can be used for blood flow simulations as well as for Newtonian fluid flow. For the numerical simulation in this thesis is used the finite difference method. Numerical simulation is at the end compared with the analytical solutions, that were derivated in this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProuděnícze
dc.subjectPoisseuillovo prouděnícze
dc.subjectpower-law modelcze
dc.subjectmatematické modelovánícze
dc.subjectFloweng
dc.subjectPoiseuille's Floweng
dc.subjectpower-law modeleng
dc.subjectmathematical modellingeng
dc.titleMatematické modelování proudění ne-Newtonovských tekutin s aplikacemi v hemodynamicecze
dc.titleMathematical modelling of flows of non-Newtonian fluids with applications in hemodynamicseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKeslerová Radka
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record