Show simple item record

Design of the VLA airplane trim controldc.contributor.advisorČenský Tomáš
dc.contributor.authorKarel Pelc
dc.date.accessioned2019-08-24T23:43:15Z
dc.date.available2019-08-24T23:43:15Z
dc.date.issued2019-08-24
dc.identifierKOS-890510055805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84876
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou trimování neboli vyvažování ultralehkých letadel, primárně z pohledu ovládání. Z počátku se práce zaobírá trimováním na teoretické rovině, což zahrnuje principy, důvody trimování, stávající řešení ovládání, indikace polohy atp. Dále se práce zabývá vlastním návrhem elektrického trimu v kreativním a moderním kontextu pro ultralehký letoun, který má sedadla pilotů řazeny za sebou. Součástí rozboru návrhu jsou rešeršní texty o využitých segmentech systému, hlavní částí je práce zaměřena na samostatný návrh ovládání přes ovládací prvky, servo, zpětnou vazbu pro pilota, řízení pomocí programovatelné mikrokontrolérové desky a využití datové sběrnice letadla. Pro vlastní finální verzi je v práci popsán postup vývoje hardwarové desky a konstrukce serva za využití CAD prostředí.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with trim control of ultralight aircraft. Theory of trim theme, principles, informations about usage, current system solution and indicator design are located at the beginning of the thesis. This primary topics are followed by a new electrical trim system designing in a modern and creative context. The designed system is determinated for ultralight aircraft which has pilot´s seats located inline. Design part of the thesis also includes reseach about used segments, the main section deals with technical solusion of control, motion servo design and trim indicator. Trim is controled by designed unique microcontroller board which is connectable to CAN. The last part of the thesis shows CAD designing process of servo and the microcontroller board, these components are used in the final version of a draft.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTrimcze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectCANcze
dc.subjectPCBcze
dc.subjectStejnosměrný motorcze
dc.subjectServocze
dc.subjectTrimeng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectCANeng
dc.subjectPCBeng
dc.subjectDC motoreng
dc.subjectServoeng
dc.titleNávrh ovládání trimovací plošky UL letounucze
dc.titleDesign of the VLA airplane trim controleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBarák Karel
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record