Show simple item record

Čestmír Suška and Arjana Shameti Gallerydc.contributor.advisorSeho Hana
dc.contributor.authorKlára Schmiedová
dc.date.accessioned2019-06-28T08:51:47Z
dc.date.available2019-06-28T08:51:47Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-695599761105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84394
dc.description.abstractGALERIE SUŠKA, místo, kde umění proniká k lidem nejen skrze expozici, ale také skrze samotnou tvorbu. Na svých dílech zde pracují umělci z celého světa pod záštitou Čestmíra Sušky a Arjany Shameti. Budova a její okolí se stávají zdrojem inspirace, jak pro samotné umělce, tak pro její návštěvníky... Umístění galerie na Tachovské náměstí přináší kontakt interiéru nejen s městskou ale i s přírodní krajinou. Přiléhající park Vítkov vybízí k umístění děl volně v krajině. Umělecké exponáty se tak nenachází jen uvnitř galerie, ale unikají sevření zdí a stávají se součástí veřejného prostoru. Hlavní komunikační uzel zde představuje Koněvova ulice a Žižkovský tunel, který ke galerii přivádí lidi nejen z Karlína, ale i z celé Prahy. Díky svažitému terénu galerie navazuje na více výškových úrovní a tím propojuje budovu s celým náměstím. Ke vstupu vybízí velkorysá vstupní hala z úrovně ulice Koněvova, která nás svými průhledy vede dál směrem do vnitřní zahrady. Zahrada skýtá izolovaný prostor od okolních ulic, kde má návštěvník možnost nahlédnout pod ruce umělce v jeho přirozeném prostředí - ateliéru. Po této zkušenosti projdeme do části určené pro expozice. Jednoduchý interiér nabízí čisté plátno pro různé druhy umění. Hlavní důraz je zde kladen na schodiště, které nabízí pohled na umělecká díla z jiné perspektivy. Zenitální osvětlení přináší do interiéru měkké a přirozené světlo. Nad vstupní částí galerie je navrženo bydlení pro umělce. Byt je přímo propojen s ateliérem a má svůj vlastní vstup z náměstí. Spodní patro galerijní části patří především multifunkčnímu sálu, který slouží pro divadelní představní Arjany Shameti, naučné přednášky, či promítání. Průhled do sálu z úrovně pěšího tunelu vyvolává v kolemjdoucím zvědavost. Budova zve dovnitř... Bakalářská práce obsahuje architektonické, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní, technické a realizační řešení. Dále také řešení vybrané části interiéru. Každá sekce obsahuje technickou zprávu a technickou výkresovou část.cze
dc.description.abstractGallery of Čestmír Suška and Arjany Shameti is a place, where art affects people through exposition and creation itself. Artists from whole world work there on their works. The building and surroundings are an inspiration for the artist and also for the visitors. The location of the gallery - Tachovské náměstí, Prague 10 - brings connection of interior with urban and natural landscape. The Vítkov park offers free space for artworks. Art exhibits aren't only inside the gallery, but they escape out. They became part of public space. The main communication route is represented by Koněvova street and tunnel of Žižkov. These routes bring people from Karlín and from all over Prague to the gallery. Gallery is connected to the square for the surrounding sloping terrain. The main entrance to the building is from Koněvova street. The entrance hall invites us to the inner garden. The garden offers an isolated space from the surrounding square. Here the visitors have the opportunity to look under the artists hands - look into the studio. After this experience they can go to the exhibition area. The simple and clean interior offers place for many types od art. The main focus is on the staircase that shows the view of the interior from different perspective. The roof lighting brings soft and natural light to the interior. Above the entrance area of the gallery is designed housing for artists. The apartment is directly connected to the studio and has own entrance from the square. On the lower floor of the gallery the visitors can find the multifunction hall. This hall is used for theatrical performers of Arjana Shameti, educational lectures and projection. The window in the hall offers a view of the Žižkov tunnel. Passers-by are curious about what's happening in the building. The building invites people inside. The Bachelor thesis contains architectural, structural, static, fire safety, technical and implementation solutions. The work contains also solution of part of the interior. Each section includes technical report and technical drawing section.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectgaleriecze
dc.subjectsoukromá galeriecze
dc.subjectČestmír Suškacze
dc.subjectArjana Shameticze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectŽikovcze
dc.subjectŽižkovský tunelcze
dc.subjectVítkovcze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectstrukturovaná omítkacze
dc.subjectateliércze
dc.subjectgalleryeng
dc.subjectprivate galleryeng
dc.subjectČestmír Suškaeng
dc.subjectArjana Shametieng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectŽižkoveng
dc.subjectŽižkov tunneleng
dc.subjectVítkoveng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectstructured plastereng
dc.subjectstudioeng
dc.titleGalerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameticze
dc.titleČestmír Suška and Arjana Shameti Galleryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePappová Magda
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record