Show simple item record

Family house

dc.contributor.advisorKnytl Luboš
dc.contributor.authorSandra Juchymová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:59Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:59Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-780408623005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84045
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v rozsahu architektonické studie a vybraných částí dokumentace ke stavebnímu povolení. Řešený pozemek se nachází ve vilové oblasti Hanspaulka v pražské čtvrti Dejvice. Tato oblast je typická architektonicky zajímavými vilami a rodinnými domy - především se jedná o funkcionalistické stavby. Hmotové a materiálové řešení zohledňuje kontext lokality. Pozemek, v jehož blízkosti se nachází vila Lídy Baarové, je přístupný z ulice Neherovská. Koncept domu zohledňuje svažitost terénu s šestimetrovým převýšením. Výchozím bodem dispozičního řešení byly specifické požadavky investorů - manželského páru se dvěma dětmi. Koncept domu je postaven na barevných tubusech v centrální části domu, které probíhají přes všechna podlaží. První tubus je z neprůhledného materiálu - znázorňuje rodiče, kteří jsou základním kamenem rodiny, druhý tubus je z lehce transparentního materiálu - znázorňuje děti, které utvářejí vlastní osobnost a vnášejí do domu radost. Tubusy znázorňují stabilitu a harmonii rodiny, jsou duší domu. Průhledy propojují interiér s exteriérem a prosklenou stěnou v jídelně se můžeme těšit výhledem na Hradčany. Součástí návrhu je architektonické řešení zahrady.cze
dc.description.abstractTheme of this bachelor thesis is a design of a middle sized house, particularly architectural study and project documents of selected parts of technical documentation needed to obtain a building permit. Land for the project is located in residential area Hanspaulka in Prague's district Dejvice. For this area is very typical by and known for it's interesting villa houses and family houses - mostly functionalist buildings. Used materials respect the character of this extraordinary locality. The property, which is located near to the the villa house of Lida Baarová, is accessible from Neherovská street. The proposed concept also respects sloped nature of the land with 6 meter height difference. Main starting point of proposed spatial arrangement were specific requirements of the investors - a married couple with two kids. Concept of the house is built around colored tubes in the central part of the building, which runs through all levels of the house. First tube is from non-transparent material - it represents the parents, who are the basic blocks of the family. Second tube is from slightly transparent material and it represents the children, who form their own identities and bring joy to the house. Tubes in general represent stability and harmony of family, they are the spirit and a heart of the house. Windows connect interior with exterior of the house and a glass wall in the dinning room shows a beautiful view on Hradčany district. Part of the study is also an architectual design of the garden.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectsklocze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectfunkcionalismuscze
dc.subjectmodernacze
dc.subjecttubuscze
dc.subjectplastcze
dc.subjecttáhlocze
dc.subjectzelená střechacze
dc.subjectzahradacze
dc.subjectarchitekturacze
dc.subjectsaunacze
dc.subjectpřírodacze
dc.subjectHanspaulkacze
dc.subjectDejvicecze
dc.subjectRodinacze
dc.subjectharmoniecze
dc.subjectzelenácze
dc.subjectradostcze
dc.subjectděticze
dc.subjectsportcze
dc.subjecttaneccze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectglasseng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectgreeneng
dc.subjectnatureeng
dc.subjectgardeneng
dc.subjectdanceeng
dc.subjectsporteng
dc.subjectkindeng
dc.subjecthappyeng
dc.subjectharmonyeng
dc.subjectfamilyeng
dc.subjectDejviceeng
dc.subjectHanspaulkaeng
dc.subjectsaunaeng
dc.subjectrelaxationeng
dc.subjectarchitectureeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePešková Zuzana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record