Show simple item record

Family house

dc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorLenka Vondrovicová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600062705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84027
dc.description.abstractZadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na svažitém pozemku pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v pražské vilové čtvrti - Hanspaulka. Oblast Hanspaulka je již od dvacátých let minulého století známá významnými funkcionalistickými stavbami. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil požadavky investorů. Navržený objekt je tvořen jednoduchou hmotou - krychle. Toto řešení je i v interiéru, kde panuje jednoduchost a čitelnost. K domu přiléhá velká zahrada se zahradním domkem, která byla navržena na severozápadní straně, oddělena od okolní zástavby vzrostlou zelení.cze
dc.description.abstractThe task of the thesis was to design a family house on a sloping land for a family of four. The building plot is located in Prague's residential area - Hanspaulka. The Hanspaulka area has been known since the 1920s for its significant functionalist buildings. The family house is designed to meet the demands of investors. The proposed object consists of a simple mass - a cube. This solution is also in the interior where simplicity and readability prevail. The house is surrounded by a large garden with a garden house, which was designed on the northwest side, separated from the surrounding buildings by mature greenery.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectHanspaulkacze
dc.subjectvilacze
dc.subjectsvažitý pozemekcze
dc.subjectfunkcionalismuscze
dc.subjectkrychlecze
dc.subjectDejvicecze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectHanspaulkaeng
dc.subjectvilaeng
dc.subjectsloping landeng
dc.subjectfunctionalismeng
dc.subjectcubeeng
dc.subjectDejviceeng
dc.subjectPragueeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKošatka Bedřich
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record