Show simple item record

Embassy Addis Abeba

dc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorMarkéta Stehlíková
dc.date.accessioned2019-06-24T22:53:56Z
dc.date.available2019-06-24T22:53:56Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323085905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83852
dc.description.abstractDiplomový projekt řeší zadání studentské architektonické soutěže na návrh ambasády České republiky v Addis Abebě. Návrh reaguje na tradiční etiopskou architekturu, místní podmínky a zároveň respektuje regulace soutěže. Ambasáda má šest částí. Reprezentační část slouží pro pořádání oficiálních akcí velvyslance a diplomatických pracovníků. Dále se v objektu nachází kancelářské prostory pro zaměstnance zastupitelského úřadu. Zaměstnancům a jejich rodinám slouží bytová část. Jedinou částí, která je plně přístupná veřejnosti, je vízový a konzulární objekt, do něhož se vchází od garáží a parkoviště na jižní straně pozemku. Samostatnou částí je rezidence velvyslance, která slouží částečně také k reprezentativním účelům méně oficiálního charakteru. Zcela oddělenou částí je objekt pro místní síly, který je sice navržen v areálu zastupitelského úřadu, avšak z bezpečnostních důvodů se nachází mimo hlavní budovu. Každá z částí objektu disponuje vlastní částí zahrady.cze
dc.description.abstractThe diploma project solves the assignment of the student architectural competition for design of the Embassy of the Czech Republic in Addis Ababa. The design corresponds to the traditional Ethiopian architecture, local conditions and at the same time respects the competition regulations. The embassy consists of six parts. The representative part is used to hold official events of the ambassador and the diplomatic staff. Furthermore, the building has office space for employees of the embassy. The housing section serves employees and their families. The only part that is fully accessible to the public is the visa and consular building, which can be entered from the garage and the car park in the southern side of the property. A separate part is the residence of the Ambassador, which also serves partly for representative purposes of less official character. A completely separate part is the object for local forces, which is designed on the premises of the embassy, but is located outside the main building for security reasons. A dedicated part of the garden is assigned to each part of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAmbasádacze
dc.subjectAddis Abbebacze
dc.subjectEtiopiecze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectEmbassyeng
dc.subjectEthiopiaeng
dc.subjectCzech Republiceng
dc.subjectAddis Abbabaeng
dc.titleAmbasáda Addis Abeba, Etiopiecze
dc.titleEmbassy Addis Abebaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHájková Štěpánka
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record