Show simple item record

Innovative Solution of an Intelligent Building in the Context of Holesovice Power Plant

dc.contributor.advisorŠourek Michal
dc.contributor.authorJitka Mazurková
dc.date.accessioned2019-06-24T22:53:19Z
dc.date.available2019-06-24T22:53:19Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323068305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83826
dc.description.abstractV rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ale především také nová blízká centrální budova, která respektuje minulost, řeší čelní a dominatní část území a obsahuje prvky nových přístupů, technologií a budoucnosti. Technologický vývoj postupuje velmi rychle dopředu a i mění se i vnitřní forma staveb. Spojení těchto prvků budoucnosti zároveň s respektem a ohleduplností k historické zástavbě přišpělo k výběru této stavby stejně jako neobvyklé území a jedinečné souvislosti. Návrh navazuje na práci v předdiplomním projektu, který přikládám v první části. V dalších částech pak architektonické řešení a vybrané technické aspekty stavebního díla.cze
dc.description.abstractAs a part of the planned conversion of the existing electric power plant and the surroundings in Holešovice, it is solved a new quarter of the city, which forms a complete structure from the existing scattered buildings. In the middle of it is the power plant itself, but especially the new nearby central building, which respects the past, prominent and dominant part of the territory and contains elements of the new approaches, technologies and future. Technological development is progressing very quickly in advance and also in the inward form of the buildings. The combination of these elements of the future at the same time with respect and consideration for the historical building has led to the selection of this construction as well as the unusual ground and unique contexts. The design builds on my work in my pre-diploma project, which is attached in the first part. The remaining parts then contain the architectonic solution, and selected technical aspects of the construction work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectobchodní centrumcze
dc.subjectobytná částcze
dc.subjectatriumcze
dc.subjectHolešovicecze
dc.subjectinteligencecze
dc.subjectinovacecze
dc.subjectbudovacze
dc.subjectelektrárnacze
dc.subjectobchodycze
dc.subjectbytycze
dc.subjectkancelářcze
dc.subjectcentrumcze
dc.subjectoffice buildingeng
dc.subjectshopping centereng
dc.subjectresidential areaeng
dc.subjectatriumeng
dc.subjectHolešoviceeng
dc.subjectintelligenceeng
dc.subjectinnovationeng
dc.subjectbuildingeng
dc.subjectpower stationeng
dc.subjectshopseng
dc.subjectapartmentseng
dc.subjectofficeeng
dc.subjectcentereng
dc.titleInovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárnycze
dc.titleInnovative Solution of an Intelligent Building in the Context of Holesovice Power Planteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠevčík Milan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record