Show simple item record

Former spa resort refurbishment Karlovo údolí

dc.contributor.advisorHájek Karel
dc.contributor.authorDominika Kubušová
dc.date.accessioned2019-06-24T22:53:05Z
dc.date.available2019-06-24T22:53:05Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323058705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83816
dc.description.abstractPredmetom diplomovej práce je obnova a revitalizácia objektu bývalých "vzdušných kúpeľov" v Karlovom údolí, neďaleko mesta Šluknov. Súčasťou riešenia je tiež nájdenie nového využitia dnes chátrajúcej budovy.Koncept objektu plynule nadväzuje na hlavnú myšlienku revitalizácie celého areálu spracovávanej v rámci preddiplomového projektu. Park vzdáva holt histórii miesta, navracia mu pôvodný účel avšak za použitia moderných postupov a materiálov. V niektorých miestach je odkaz priamy, inde metaforický avšak vždy priamo a neodmysliteľne prepojený s pôvodným rázom miesta. Budova bývalých kúpeľov, ako dominanta tohto prostredia, túto myšlienku ešte viac umocňuje. Pravé krídlo je obnovené so snahou o čo najväčšie zachovanie a znovuobnovenie do stavu po poslednej rekonštrukcii. Táto časť, je zachovalá dostatočne na to aby bolo možné zvoliť tento postup. Naproti tomu ľavé krídlo je v priamom kontraste. Vzhľadom na havarijný stav, strešná konštrukcia a celé 2.NP je zbúrané, nepokladám, za vhodné pokúšať sa o presnú rekonštrukciu či nebodaj repliku. Miesto toho som sa v rámci diplomového projektu snažila nájsť spôsob ako spraviť dostavbu tak, aby bola atraktívna pre návštevníkov, spĺňala nároky provozu, ktorý obsahuje a zároveň harmonizovala s pravým "historickým" krídlom budovy. Strešné konštrukcie tvarom odpovedajú pôvodným konštrukciám avšak sú celopresklenné. Vďaka tomu získava ľavé krídlo dostatočné presvetlenie, a zároveň vznikajú pôsobivé priehľady na okolitý les. Štít vikiera a S fasáda 2.NP je poňatá ako plný relief avšak svojim členením odkazuje na pôvodný historický vzhľad zachovaný v pôvodnej dokumentácii z roku 1914. V pravom krídle je umiestnená hotelová časť a reštauračný provoz s terasou. Ľavé krídlo slúži ako wellness s vlastným zázemím prístupné ako pre ubytovaných hostí tak aj pre verejnosť.cze
dc.description.abstractThe subject of this master's thesis is a rehabilitation and refurbishment of a former wind spa resort in Charles's Valley, near small town Sluknov. The part of the solution is to find a new usage for this currently dilapidated building. The building concept follows up the main idea of a whole area refurbishment developed in pre-diploma project. The park pays tribute to town history and restores the original purpose but using modern building materials. The building of the former spa resort as a dominant object of the surrounding area enhances the main idea even more. The right wing is renovated with emphasis on conservation and restoration to a condition after the last renovation works. The left wing is the complete opposite. Due to bad conditions of the roof and the first floor I consider complete refurbishment to original condition or making a replica of the building as not suitable. Instead, I have been looking for a solution to construct so that it is attractive for visitors, follows spa and restaurant services regulations and at the same time harmonizes with the right 'historical' wing of the building. The shape of roof structure is in line with original historical construction, however, it is made of glass. Thanks to that the left wing receives enough light and at the same there are stunning views over nearby forest. The first floor north façade is designed as full relief, however, the way it is broken makes a reference to the original appearance retained in an original documentation from 1914. In the west wing there is a hotel and restaurant operations with a terrace. The right wing is used as wellness with complete facilities both for hotel guests and for the public.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobnovacze
dc.subjectrevitalizáciacze
dc.subjectkúpelecze
dc.subjectKarlovo údolícze
dc.subjectŠluknovcze
dc.subjectpresklenná strechacze
dc.subjectreliéfcze
dc.subjectrehabilitationeng
dc.subjectrefurbishmenteng
dc.subjectspa resorteng
dc.subjectCharles’s Valleyeng
dc.subjectSluknoveng
dc.subjectglass roofeng
dc.subjectreliefeng
dc.titleRevitalizácia objektu bývalých kúpeľov - Karlovo údoliecze
dc.titleFormer spa resort refurbishment Karlovo údolíeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHemer Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record