Show simple item record

INNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslav

dc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorKvěta Krupičková
dc.date.accessioned2019-06-24T22:52:56Z
dc.date.available2019-06-24T22:52:56Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323056805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83811
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE pro ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi. Stavba je umístěna do většího, nově navrženého, urbanistického celku, který byl řešen v rámci urbanistické studie. Záměr urbanistického návrhu bylo vytvořit víceúčelovou městskou část, jako vizi pro třetí tisíciletí pro město ve spolupráci s automobilkou ŠKODA a.s. INNOCUBE je navržen do parku na zklidněnou tř. Václava Klimenta, která tvoří osu řešeného území a navržený INNOCUBE jakožto "dům na kopci" a je dominantou této osy. Hmotové řešení je tvořeno čtvercovým půdorysem, ve kterým se propisuje průhledová osa územím. INNOCUBE nabízí setkávací, odpočinkové, tvůrčí prostory i jednotlivé zasedací místnosti pro setkání občanů a zaměstnanců ŠKODY AUTO. a.s. pro společné kreativní přemýšlení.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is a design of the INNOCUBE innovation center for ŠKODA AUTO, a.s. in Mladá Boleslav. The building is located in a larger, newly designed city unit, which was resolved as a part of urbanistic study. The intention of the design was to create a multipurpose city district, as a vision for the third millennium city in cooperation with ŠKODA AUTO a.s. INNOCUBE is designed for the park on soothed Václav Kliment boulevard, which forms the axis of the solved area and INNOCUBE, as the "house on the hill", dominates this very axis. The mass solution is formed by a square plan in which the territory is transcribed by the perspective axis. INNOCUBE offers space for friendly encounters, relaxation and creative activities, as well as individual meeting rooms for joint creative thinking, where citizens and employees of ŠKODA AUTO can meet.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinnocubecze
dc.subjectŠKODA AUTOcze
dc.subjectMladá Boleslavcze
dc.subjectinnocubeeng
dc.subjectSKODA AUTOeng
dc.subjectMlada Boleslaveng
dc.titleINNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslavcze
dc.titleINNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslaveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeJob Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record