Show simple item record

The Embassy of the Czech Republic – Addis Abeba (Ethiopia)

dc.contributor.advisorTichý Ladislav
dc.contributor.authorJakub Koštýř
dc.date.accessioned2019-06-24T22:52:56Z
dc.date.available2019-06-24T22:52:56Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323055005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83810
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracování studie řešení zastupitelského úřadu v Addis Abbebě v Etiopii pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Pozemek se nachází v městské části Kirkos na adrese Bole Kifle Katema Kebele 6. V jižní části pozemku je naplánováno dodatečné propojení slepé ulice se západní komunikací pro zlepšení průstupnosti okolní lokality. Na takto oddělené části pozemku je navržen bytový objekt pro místní síly. Areál zastupetelského úřadu se skládá ze čtyři samostatně stojící hmot propojených kolonádou. Kolonáda vizuálně dělí pozemek na rezidenční a reprezentační část a zároveň plní funkci hlavní pěší komunikace areálu. Jednotlivé budovy jsou na pozemku komponovány s ohledem na propojení jednotlivých funkcí s exteriérem a definují tak jednotlivé prostory pro rozdílné využití. Celému komplexu dominuje kombinace pohledového betonu s jemnými měděnými lamelami přes dvě podlaží. Pro snadný přístup veřejnosti je umístěna na hranici pozemku konzulární a vízový objekt. Za ním následuje budova zastupitelského úřadu s administrativní a reprezentativní funkcí. Bytový objekt zaměstnanců zastupitel-ského úřadu je umístěn v soukromé části areálu. Celou kompozici budov doplňuje rezidenční budova velvyslance České republiky, která navazuje na centrální reprezentační zahradu.cze
dc.description.abstractThe object of this diploma thesis is create a study of the embassy in Addis Abbaba in Ethiopia for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The land is located in district Kirkos at Bole Kifle Katema Kebele 6. On the southern part of the plot is planned connection of the dead end with the western road to improve the accessibility of the surrounding location. A residential building for the local forces is designed on this part of the plot. The area of ​the embassy is composed of four single masses connected with a colonnade. The colonnade visually divides the plot into a residential and representative part and concurrently colonnade is the main communication of the Embassy. Each building is composed on the plot with regrad to interconnecting the individual functions with the exterior and thus define the individual spaces for different uses. The entire complex is dominated by a combination of concrete with subtle copper lamellas over two floors. For easy public access, a consular and eminent building is located on the site boundary. Next building is an embassy building with administrative and representative functions. The residential building of the embassy's employees is located on a private part of the complex. The entire composition of the buildings is completed by the residential building of the Ambassador of the Czech Republic, which is connected with the central representative garden.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectambasádacze
dc.subjectúřadcze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectměďcze
dc.subjectreprezentacecze
dc.subjectAddis Abebacze
dc.subjectEtiopiecze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectembassyeng
dc.subjectofficeeng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectcoppereng
dc.subjectrepresentationeng
dc.subjectAddis Ababaeng
dc.subjectEthiopiaeng
dc.subjectCzech Republiceng
dc.titleAmbasáda České Republiky – Addis Abeba (Etipopie) cze
dc.titleThe Embassy of the Czech Republic – Addis Abeba (Ethiopia)eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHájek Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record